สกน. ระดมเหยื่อนโยบายที่ดิน-ป่าไม้ ร่วมม็อบใหญ่ “8 ปี ประยุทธ์”

‘สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ’ ร่อนจดหมายถึงเหยื่อนโยบายที่ดิน-ป่าไม้ นัดหมายชุมนุมใหญ่ 24 ส.ค. นี้คู่ขนานประชุมเอเปคป่าไม้ จ.เชียงใหม่ เตรียมนำข้อเรียกร้องยื่นถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรฯชี้ ประชาชนเป็นผู้บุกเบิกร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่แพะในปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2565 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เครือข่ายประชาชนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย นโยบายรัฐด้านที่ดิน-ป่าไม้ และโครงการพัฒนาของรัฐ ได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบในปัญหาเดียวกันทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 24 ส.ค. 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ และศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากอยู่ในช่วงที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคป่าไม้ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมด้วย และเป็นช่วงครบวาระ 8 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

สกน.

สาระสำคัญของจดหมายระบุว่า กว่า 8 ปีที่ต้องทุกข์ทรมาน ถูกตีตราเป็นผู้บุกรุก แม้จะบุกเบิกทำกินกันมาแต่บรรพบุรุษ ที่ผ่านมาพวกตนพยายามออกมาส่งเสียงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางนโยบาย ว่ากฎหมาย มาตรการ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน-ป่าไม้ นอกจากผลักให้ประชาชนต้องตกอยู่ในสถานะ “แพะรับบาป” ของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังฆ่าพวกตนให้ตายทั้งเป็น โดยการแย่งยึดที่ดินและจับกุมดำเนินคดีไม่มีจบสิ้น 

“เสียงเรียกร้อง ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอจากพวกเรา พยายามส่งไปถึงพวกท่านผ่านการเคลื่อนไหวและยื่นหนังสือมาหลายต่อหลายครั้ง แต่กลับไม่เคยได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร และยังคงซ้ำเติมเราเพิ่มขึ้นไปอีกผ่านการแถลงนโยบายของรัฐไทยในเวที COP 26 (การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26) และ TCAC (การจัด ประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย) เมื่อไม่ฟัง เมื่อกดขี่กันขนาดนี้ ไม่มีใครจะยอมทนให้เหยียบย่ำ” 

จดหมายเปิดผนึกของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยังระบุว่า เครือข่ายฯ ขอประกาศกลับมาเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง ในวันพุธ ที่ 24 ส.ค. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อแสดงตัวตนว่าพวกตนคือแพะ พวกตนคือผู้ถูกกดขี่ พวกตนคือผู้ถูกกระทำ 

“ในโอกาสนี้ เราจึงขอประกาศเชิญชวนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายด้านที่ดิน-ป่าไม้ ทั่วประเทศ ทั้งชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวตามวันและเวลาดังกล่าว”

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยังเปิดเผยว่า จะมีการจัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อระดมปัญหา ข้อห่วงกังวล และข้อเรียกร้องของเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายด้านป่าไม้-ที่ดิน ในวันที่ 22 ส.ค. 2565 ผ่านเวที “สัมมนาเครือข่ายประชาชนเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านป่าไม้และที่ดิน” ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะนำข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นถึง วราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ก่อนจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 24 ส.ค. 2565

สำหรับการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงว่า เวทีดังกล่าวจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การป้องกันการลักลอบค้าไม้อย่างผิดกฎหมาย และการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อการจัดการและฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ