วิกฤต งบฯ เลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ชวนเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์

26 สถานีทั่วประเทศ แบกรับค่าอาหาร-ยา ดูแลสัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกกิจการสวนสัตว์ ชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร ค่าปรับ​ปรุง​ซ่อมแซม​กรงเลี้ยง ​หรือปรับภูมิ​ทัศน์​กรงเลี้ยง

วันนี้ (8 เม.ย.65) เผด็จ ลายทอง ผู้อำนว​ยการ​สำนัก​อนุรักษ์​สัตว์ป่า​ เปิดเผย​ว่า​ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยานฯ) จัดโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติให้คงอยู่ เพิ่มจิตสำนึกเน้นคุณค่าชีวิตสัตว์ป่า และปลูกฝังให้ประชาชนมีเมตตาต่อสัตว์ป่า รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์ป่าให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลสัตว์ตลอดอายุขัย

“ปัจจุบันกรมอุทยานฯ มีความพยายามถนอมรักษาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ให้คงอยู่ไม่ให้สูญพันธุ์ โดยเป็นการดำเนินการอนุรักษ์ภายในถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ สัตว์ป่าในกรงเลี้ยงที่ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ สัตว์ป่าของกลางที่ได้รับมาจากการตรวจยึด จับกุม หรือสัตว์ป่าพลัดหลง และสัตว์ป่าที่ได้รับส่งคืนจากผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครอง รวมไปถึงสัตว์ป่าจากการยกเลิกกิจการสวนสัตว์ ซึ่งสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่รับดูแลสัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย”

เผด็จ ลายทอง

กรมอุทยานฯ จึงเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ บริษัท กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เลขที่บัญชี 980-216-5379 ชื่อบัญชีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อนำมาเป็นค่าอาหาร ค่าปรับ​ปรุง​ซ่อมแซม​กรงเลี้ยง​หรือปรับภูมิ​ทัศน์​กรงเลี้ยง​ ซึ่งการรับบริจาคดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีระยะเวลาการรับบริจาคถึงวันที่​ 31 ธันวาคม​ 2565

สำหรับสถานที่เลี้ยงสัตว์​ป่าในโครงการมี​ทั้งสิ้น 26 แห่ง ได้แก่

1. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว

2. สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ จังหวัดชลบุรี

4. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี

5. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

6. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี

7. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี

8. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา จังหวัดพังงา

9. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

10. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง จังหวัดพัทลุง

11. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส

12. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

13. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

14. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

15. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

16. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

17. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

18. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง จังหวัดเชียงราย

19. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

20. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน จังหวัดเชียงราย

21. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

22. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน จังหวัดเชียงใหม่

23. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24. ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)

25. ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่)  

26. ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง)

ก่อนหน้านี้ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอาหารใช้ประโยชน์จากอาหารที่ยังกินได้ ผักผลไม้ อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ ที่เหลือจากการจำหน่ายในร้านอาหาร หรือซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ผักผลไม้ อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ ส่งต่อให้กับไปเป็นอาหารสัตว์ป่า เพื่อบรรเทาปัญหาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหลายส่วนโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน