เตรียมดัน ‘ผู้ประกอบการไทย’ ใช้สิทธิประโยชน์ FTA สร้างแต้มต่อการแข่งขันในตลาดการค้าโลก

นายกฯ เชื่อมั่น SME เป็นส่วนสำคัญช่วยผลักดันเศรษฐกิจในอนาคต เน้นสนับสนุนผู้ประกอบการ ยกระดับเพิ่มคุณค่าสินค้า ด้าน “กรมการค้าต่างประเทศ” รับลูกอบรมผู้ประกอบการ ใช้สิทธิประโยชน์ FTA สร้างแต้มต่อการแข่งขันในตลาดการค้าโลก

วันนี้ (6 พ.ค. 2567) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์ เข้ากระแสทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และเชื่อมั่นว่า การยกระดับความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) ของไทย จะเป็นประโยชน์กับรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศ

ในโอกาสนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วยการอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแบบเชิงลึกอย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีแต้มต่อทางการค้า ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ของไทย และลดอุปสรรคทางการค้าในขณะเดียวกัน  

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนให้กับผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทย ภายใต้ชื่อ “การสัมมนาโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ประจำปี 2567” มุ่งเน้นประเด็นการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากความตกลงไทย-ศรีลังกา ฉบับที่ 15 ของไทยที่ได้ลงนามความตกลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และขยายโอกาสการส่งออกของผู้ประกอบการไปยังตลาดต่างประเทศ  

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมยังครอบคลุมถึงประเด็นการใช้งานระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในหัวข้อ “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยกรมการค้าต่างประเทศจะนำร่องการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2567 รวม 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงครึ่งปีหลัง มีกำหนดจัดสัมมนาอีก 2 ครั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครพนม 

“นายกรัฐมนตรีเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย ให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างความรู้ความเข้าใจ ยกระดับเพิ่มคุณค่าสินค้า รวมทั้งช่วยหาตลาดให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จาก FTA อย่างเต็มศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลจะทำให้ผู้ประกอบการ SME ไทยมีแต้มต่อ มีช่องทาง เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน เป็นอีกส่วนที่ช่วยเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ”

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active