สหภาพไรเดอร์ประกาศรวมพลยื่นข้อเรียกร้องต่อ ‘ลาลามูฟ’ 27 พ.ย. นี้

แอดมินเพจ สหภาพไรเดอร์ สะท้อนปัญหาการปรับราคา-โพรโมชัน-ค่าตอบแทน ส่งผลกระทบต่อรายได้ ‘ประหยัดลูกค้า-ลดราคาไรเดอร์’ นัดรวมพลเคลื่อนขบวนจากสวนจตุจักร ถึงหน้าบริษัทลาลามูฟ

วันนี้ 23 พ.ย. 66 แฟนเพจเฟซบุ๊ก สหภาพไรเดอร์ – Freedom Rider Union ประกาศรวมพลสมาชิกเพจเพื่อยื่นหนังสือต่อ Lalamove หรือ บริษัทแพลตฟอร์ม ลาลามูฟ อิซี่แวน (ประเทศไทย) ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนและปัญหาของระบบที่พวกเขาระบุว่าไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์ โดยข้อความในหนังสือระบุว่า

‘กลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์มของ Lalamove ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทนและปัญหาระบบแอปฯ ทำงานของบริษัทฯ ทำให้ได้รับค่าตอบแทนน้อยลงและไม่ได้รับการแก้ไขในปัญหาที่เคยร้องเรียน บริษัทฯ ไม่คำนึงถือการมีส่วนร่วมของไรเดอร์ที่เป็นคู่สัญญา ทำให้มาตรการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สร้างผลกระทบกับไรเดอร์ในทุกครั้ง’

พร้อมทั้งระบุข้อเสนอให้มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และแก้ไขปัญหา ดังนี้

  1. บริษัทต้องกำหนดราคาเริ่มต้นทุกงานขนส่ง
  2. บริษัทต้องยกเลิกงาน Smart Prices
  3. บริษัทต้องยกเลิกนโยบายการนำค่าตอบแทน Rider Driver เป็นส่วนลดโพรโมชันให้กับลูกค้า
  4. บริษัทต้องยกเลิกงานไปกลับและงานเหมาให้มีผลกับรถทุกประเภท
  5. บริษัทต้องคำนวนค่าบริการตามความเป็นจริงตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของทางบริษัท

เกศศิริ ภูษิตธนานันท์ แอดมินเพจ สหภาพไรเดอร์ – Freedom Rider Union ให้ข้อมูลว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวได้มีการยื่นต่อ Lalamove ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา และทางบริษัทฯ ได้มีการออกหนังสือเผยแพร่ต่อกรณีดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียด คือ

  1. ราคาเริ่มต้นต่อระยะทางในทุก ๆ ออเดอร์ จะถูกรวมไว้ด้วยกันในราคาค่าขนส่งรวม โดยที่ราคาค่าขนส่งรวมจะไม่น้อยกว่าราคาเริ่มต้นที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ลาลามูฟ
  2. Smart Pricing เป็นระบบที่ทำให้คนขับร่วมอิสระมีตัวเลือกการรับงานหลากหลาย เช่น เมื่อความต้องการการใช้งานสูงแต่ปริมาณคนขับร่วมอิสระมีจำกัด ระบบจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนขับร่วมอิสระ
  3. ทางบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนออเดอร์ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับคนขับร่วมอิสระ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของคนขับร่วมอิสระ

ซึ่งข้อความดังกล่าว ทางสหภาพไรเดอร์ มองว่าไม่เป็นการตอบรับข้อเสนอของไรเดอร์อย่างชัดเจน จึงตั้งใจนัดรวมพลกันอีกครั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เพื่อทวงถามถึงคำตอบจากบริษัทฯ อีกครั้ง โดยจะเคลื่อนพลจากบริเวณ จตุจักรไปยังสำนักงานที่ตั้งของ Lalamove

“ค่ารอบ ค่าตอบแทนที่ได้ในแต่ละตัวงาน ต่ำกว่าที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ และอ้างว่าเป็นโพรโมชัน เมื่อคิดราคารวมแล้ว ลูกค้าได้ส่วนลด จ่ายถูกลง แต่ไรเดอร์ก็ได้รับค่าแรงน้อยลง ประหยัดลูกค้าแต่ลดราคากับไรเดอร์ เรียกว่าโยนภาระให้ไรเดอร์ทั้งหมด ทั้งค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมราคา พาหนะ ทุกอย่างไรเดอร์รับผิดชอบเองทั้งหมด ทั้งที่ส่วนลดเหล่านั้นบริษัทควรสำรองจ่ายให้เรา เราต้องการคำตอบที่ชัดเจนในข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ ไม่ใช่บอกปัดไป เราไม่ได้เรียกร้องมากขึ้น แต่ขอให้เรายังคงได้ในสิ่งที่เราเคยได้เท่านั้นเอง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active