เปิด 5 แผน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ

‘ศานนท์’ ประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยเตรียมจัดเทศกาลกีฬา ในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมทำงานร่วมกับ ททท. กระตุ้นต่างชาติท่องเที่ยวเมืองกรุง

วันนี้ (16 ส.ค. 65) ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดย ศานนท์ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ นอกรอบหลายครั้งแล้ว เพื่อให้กิจกรรม Event ของกทม.ที่จัด เกิดการโปรโมท ซึ่งการโปรโมทบางครั้งอาจหมายถึงการเอาเรื่องที่ชาวบ้านทำมาโปรโมทด้วยก็ได้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ​ในขณะนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพัฒนาลานกีฬาของแต่ละเขต โดยทำให้เป็นต้นแบบ 5-10 ชุมชน ใช้งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดกิจกรรมตามนโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬา ตอนนี้มีเสนอมาแล้ว 40 เขต ซึ่งไม่ครบทั้ง 50 เขต เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว(สวท.) สำรวจอาคารรกร้างในสวนสาธารณะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งพบว่ามี 7 แห่ง โดยให้กำหนดและเสนอแผนการใช้ประโยชน์อาคารให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการแบ่งกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการวัดผลทางเศรษฐกิจ กลุ่ม 2. เศรษฐกิจชุมชน (MIB/BKK Brand) กลุ่ม 3. อัตลักษณ์/ย่านสร้างสรรค์ กลุ่ม 4. 12เทศกาล (Event-based) และ กลุ่ม 5. พื้นที่สร้างสรรค์ (EVENT) รวมถึง สวท. ได้ รายงานแผนการจัดกิจกรรมย่านสร้างสรรค์นำร่อง 11 ย่าน ในปี 65 ประกอบด้วย 1.ถนนแปลงนาม เขตสัมพันธวงศ์ 2.ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี 3.ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 (ชุมชนสวนหลวง 1) เขตบางคอแหลม 4.ย่านตลาดน้ำตลิ่งชัน-ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 5.ย่านตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง 6.ย่านสะพานหัน-คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร/เขตสัมพันธวงศ์ 7.ชุมชนริมคลองบางมด เขตทุ่งครุ 8.ย่านบางรัก (ชุมชนมัสยิดฮารูณ) เขตบางรัก 9.ย่านตลาดน้อย (คลองผดุงกรุงเกษม) เขตสัมพันธวงศ์ 10.ย่านนางเลิ้ง (คลองผดุงกรุงเกษม) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 11.ย่านคลองสาน (ตรอกดิลกจันทร์) เขตคลองสาน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้เสนอให้จัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ รวมถึงประสานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้วย ในส่วนของอาคารร้าง 7 แห่ง อาจพิจารณานำมาใช้เป็นโรงละครสำหรับสาย ART ซึ่งต้องศึกษาความเป็นไปได้และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายอีกครั้ง

สำหรับ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย คณะทำงานกรุงเทพมหานคร และกรรมการจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวัฒธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสนอแผนงานโครงการเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานของ กทม. ภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้