ชัชชาติ เตรียมจัด “ถนนคนเดิน” กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปากท้อง

เผยมี 30 จุดรออนุมัติให้หาบเร่แผงลอยทำการค้า โดยไม่เบียดเบียนทางเท้า สั่งเขตคุยเอกชนเปิดพื้นที่ให้ผู้ค้า พร้อมเร่งสางปัญหาจัดเก็บภาษีที่ดิน หาเงินทำโครงการช่วยคนจน 

วันนี้ (16 มิ.ย.​ 2565)  ที่ศาลาว่าการก กทม. ดินแดง มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกทม. ครั้งแรก เริ่มการประชุมจากเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 216 แผน 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่ง กทม. อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแนวทางการจัดกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ เช่น หาพื้นที่จัดถนนคนเดินในแต่ละเขต เพื่อให้ผู้ค้าสามารถนำของมาขายได้ หรืออาจจะนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละเขต เช่น หนองจอก มีนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ก็นำสินค้าทางการเกษตรมาขายในราคาถูกให้กับประชาชน โดยเป็นการหาพื้นที่ทำการค้าให้แบบไม่คิดเงิน หรือถ้าต้องคิดค่าเช่าพื้นที่ก็คิดน้อยมาก ๆ เพื่อให้ผู้ค้ามีพื้นที่ในการขายในแต่ละช่วงตามความเหมาะสม  เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาจุดทำการค้าสำหรับหาบเร่แผงลอย เพื่อให้สามารถทำการค้าได้โดยไม่ไปเบียดเบียนหรือกระทบกับคนที่ใช้ทางเดินเท้า ซึ่งปัจจุบันมีเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติประมาณ 30 จุด หากพิจารณาแล้วพบว่าจุดไหนไม่มีผลกระทบกับคนเดินเท้า สามารถควบคุมและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติได้ก็สามารถทำการค้าได้ อีกทั้งได้มอบหมายให้แต่ละเขตเข้าไปพูดคุยขอความร่วมมือกับเอกชน ในการเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ถูกยกเลิกทำการค้าได้กลับมาทำการค้าในพื้นที่เอกชน

“กรุงเทพฯ เป็นเมืองแบ่งปัน ต้องแบ่งปันพื้นที่ที่มีเหลือซึ่งกันและกัน หลายพื้นที่สามารถทำได้ดี ลดการกีดขวางทางเดิน ขณะเดียวกันต้องมีพื้นที่ที่อาหารราคาไม่แพงสำหรับประชาชน ทำมาหากินได้ มีความสะอาด และความเหมาะสมด้วย”

เร่งสางภาษีที่ดิน หาเงินช่วยคนจน 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กทม. ได้ดำเนินตามประกาศกระทรวงการคลัง แต่ปัจจุบัน กทม. ยังไม่สามารถเก็บภาษีได้ครบเนื่องจากติดปัญหาเรื่องฐานข้อมูลที่ยังมีไม่ครบถ้วน หากมีรายได้มากขึ้น กทม. ก็สามารถนำเงินดังกล่าวมาดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ ซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคน รวมถึงเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS