เตรียมตัว! 29 ต.ค.นี้เริ่มเข้าฤดูหนาว

กรมอุตุฯ คาดฤดูหนาว ปี 2565 จะเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม ช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 2 สัปดาห์ สิ้นสุดปลาย พ.ย.2566 ประเมินหนาวกว่าปีที่แล้ว บางจังหวัดอาจมีอากาศหนาว 8.0-15.9 องศาเซลเซียส

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีพิจารณาดังนี้

1. อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน อยู่ในเกณฑ์ อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป (อุณหภูมิต่ำสุด < 23.0 องศาเซลเซียส ) อย่างต่อเนื่อง

2. ลมระดับล่าง (ที่ความสูงประมาณ 100-3500 ม.) เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบน (ที่ความสูงประมาณ 5000 ม. ขึ้นไป) เป็นลมฝ่ายตะวันตก

3. ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทย ตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ จะเริ่มต้น วันที่ 29 เดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย บริเวณประเทศไทยตอนบน ประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส(ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส ) แต่จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 องศาเซลเซียส )

จากข้อมูลสถิติประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลังพบว่า

ปี 2563 : เริ่มต้นวันที่ 22 ตุลาคม

ปี 2562 : 17 ตุลาคม

ปี2561 : 27 ตุลาคม

ปี 2560 : 23 ตุลาคม

ปี 2559 : 30 ตุลาคม

ปี 2558 : 22 ตุลาคม

ปี 2557 : 14 ตุลาคม

ปี 2556 : 19 ตุลาคม

ปี2564 : 2 พฤศจิกายน

ปี 2565 : คาดหมาย 29 ตุลาคม

โดยช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2565 ส่วนใหญ่จะหนาวเย็นบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออกบางแห่ง และบางจังหวัดอาจมีอากาศหนาว 8.0-15.9 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว (2564) อุณหภูมิต่ำสุด 11.2 องศาเซลเซียส ปีนี้(2565)คาดหมายว่า อุณหภูมิต่ำสุด 9-11 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว (2564) อุณหภูมิต่ำสุด 11.5 องศาเซลเซียส ปีนี้(2565)คาดหมายว่า อุณหภูมิต่ำสุด 9-11 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว (2564)อุณหภูมิต่ำสุด 13.9 องศาเซลเซียส ปีนี้ (2565)คาดหมายว่า อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว (2564)อุณหภูมิต่ำสุด 17.0 องศาเซลเซียส ปีนี้ (2565)คาดหมายว่า อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว (2564)อุณหภูมิต่ำสุด 19.5 องศาเซลเซียส ปีนี้ (2565)คาดหมายว่า อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส

สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว (2564) อุณหภูมิต่ำสุด 18.4 องศาเซลเซียส ปีนี้ (2565)คาดหมายว่า อุณหภูมิต่ำสุด 17-18 องศาเซลเซียส และปริมณฑล 15-16 องศาเซลเซียส

สำหรับยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

นอกจากนี้ การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย บริเวณภาคใต้ พบว่าจะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาปน่นโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะในบางช่วงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีนี้ อาจมีแนวโน้มเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอีกที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะทางภาคใต้ เพราะอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3-4 เมตร ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active