เสี่ยง! น้ำประปากร่อย เตรียมตั้งรับน้ำทะเลหนุนสูง 28 มี.ค. – 3 เม.ย. นี้

หลายหน่วยงานเฝ้าระวังรับมือน้ำเค็มรุกเจ้าพระยา ช่วงปลายเดือนนี้ที่น้ำทะเลหนุนสูง ขณะที่ขาดแคลนน้ำจืดหรือน้ำในเขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วยผลักดันน้ำเค็ม เสี่ยงกระทบการผลิตน้ำประปา

ปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่หนุนขึ้นมาทางจังหวัดปทุมธานีจนถึง ‘สถานีสูบน้ำดิบสำแล’ ของการประปานครหลวง กำลังจะได้รับผลกระทบ ถ้าระดับค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25กรัม/ลิตร และมาตรฐานการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร และเกณฑ์ควบคุมความเค็มเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร เพราะถ้าเกินกว่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง และการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงวางแผนรับมือน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 65 นี้ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำเค็มรุกแม่น้ำเจ้าพระยา-บางปะกง แม้ขณะนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกจากพายุฤดูร้อน แต่ปีนี้น้ำในเขื่อนใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำรวมกันเพียง 11,404 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ปริมาณน้ำใช้การได้ 4,708 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26 ในลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งถือว่าน้อยมากในฤดูแล้ง ซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องใช้จากหลายปัจจัย ทั้งผลักดันน้ำเค็ม อุปโภคบริโภค หรือบางส่วนทำการเกษตรกร

ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าขณะนี้ ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โดยกำหนดมาตรการควบคุมความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ และควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมการระบายน้ำผ่านอาคารชลประทานที่สำคัญ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก รวมทั้งการระบายน้ำจากคลองพระยาบรรลือผ่านทาง สถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ และ สถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ให้สอดคล้องกับระดับการขึ้น-ลงของน้ำทะเล

ส่วนที่แม่น้ำบางปะกง จะมีการควบคุมความเค็มโดยการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำคลองระบม อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง และอ่างเก็บน้ำคลองพระปรง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดการระบายน้ำให้สอดคล้องตามสถานการณ์ รวมทั้งพิจารณาจุดเฝ้าระวังและกำหนดจุดควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ในช่วงต้นเดือนมกราคมไปจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการช่วยเหลือการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี รวมไปถึงการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้ควบคุมค่าความเค็มที่จุดสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี และประตูระบายน้ำหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ให้เกิน 1 กรัม/ลิตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา และกิจกรรมการใช้น้ำของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้มีการวางแผนเพื่อควบคุมค่าความเค็มตลอดฤดูแล้งนี้ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ (กทม.) การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์