เตือน ฝนอีกระลอก ก่อนลุ้นเข้าสู่ฤดูหนาวปลายตุลาคม 66

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ฝนอีกระลอก 16-17 ต.ค. นี้ ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง หลังมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมตอนบนของไทยแล้ว ลุ้นเข้าสู่ฤดูหนาวปลายตุลาคม 2566 พร้อมเปิดเกณฑ์เมื่อไหร่ที่จะถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (15 ต.ค. 2566) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผย ประเทศไทยยังคงมีอุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด จาก 35 จังหวัด ที่เคยประสบอุทกภัย มาตั้งแต่ ช่วงวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 35 จังหวัด 145 อำเภอ 554 ตำบล 2,815 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 58,776 ครัวเรือน

สำหรับ 6 จังหวัดที่กระทบ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และยะลา ภาพรวมทั้งหมดน้ำลดลงโดยสรุปกระทบ 21 อำเภอ 93 ตำบล 532 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,916 ครัวเรือน

  1. เพชรบูรณ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มสัก และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รวม 9 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 210 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  2. พิษณุโลก น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก รวม 11 ตำบล 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 351 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  3. ร้อยเอ็ด น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงขวัญ และอำเภอจังหาร รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 106 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  4. กาฬสินธุ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ อำเภอฆ้องชัย อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสามชัย อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอห้วยเม็ก รวม 59 ตำบล 399 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,152 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
  5. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,069 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
  6. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเบตง รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 28 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยังคงมีที่จังหวัดกาฬสินธุ์และอุบลราชธานีที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2566 ความกดอากาศสูงกำลังอ่อนหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ซึ่งทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรก และจะเกิดลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดวาตภัย น้ำท่วม ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว

และได้คาดหมายสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2566 ด้วยว่าเดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเป็นระยะ ๆโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน จากนั้นฝนจะลดลงและมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง คลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในบางช่วงมี คลื่นสูง  2–3 เมตร  

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ ๆ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน นอกจากนี้
จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในบางช่วง สรุปเดือนนี้ คาดว่าปริมาณฝนรวมทั่วทุกภาคจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ

สถิติเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ 10 ปีย้อนหลัง

โดยช่วงวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการจะพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ขณะที่มีเพียง ปี 2564 ที่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวช้า หากเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา คือ 2564 ประกาศฤดูหนาว วันที่ 2 พฤศจิกายน และอาจต้องมาลุ้นกันต่อว่า ปี 2566 ไทยจะเข้าสู้ฤดูหนาวกันวันที่เท่าไหร่

ขณะที่เกณฑ์ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว คือ อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active