ค้นพบ เห็ดเรืองแสง ‘สิรินรัศมี’ ป้องกัน โรครากเน่าโคนเน่า

กรมวิชาการเกษตร ​วิจัยพบสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีผสมกับสีฝุ่นพิฆาตโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ผล หลังนักวิจัยใช้เวลา 3 ปี ทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ปลูกทุเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ เตรียมขยายผลเทคโนโลยีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทุกพื้นที่ปีหน้า

ในช่วงฤดูฝนอากาศร้อนชื้น​มีผลต่อการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า และผลเน่าในทุเรียน ​ซึ่งหากเกิดการลุกลามจะทำให้ทุเรียนที่ใช้เวลาปลูกมาหลายปีต้องยืนต้นตายได้ในพริบตา ขณะเดียวกันทุเรียนถือเป็นพืชเศษฐกิจของไทยที่มีมูลค่าสูง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 75 จังหวัด รวม 814,590 ไร่

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งพื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด จังกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,611 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนัก

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า โรครากเน่าและโคนเน่า ของทุเรียนมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า Phytopthora palmivora เป็นโรคที่สำคัญที่สุดของทุเรียนเนื่องจากทำให้ต้นทุเรียนที่กำลังเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแล้วยืนต้นตายได้ โดยเชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกส่วนทำความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอย่างมาก


การป้องกันกำจัดทำได้ยากแม้จะป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีการระบาดของโรครากเน่าและโคนเน่าก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ส่งผลให้เกษตรกรใช้สารเคมีกันมากขึ้นรวมทั้งมีการใช้สารเคมีในอัตราที่สูงขึ้น ส่งผลให้เชื้อราไฟทอปธอร่า มีการพัฒนาและดื้อยา

ล่าสุด สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัยหาวิธีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าโดยชีววิธี เพื่อลดการใช้สารเคมีโดยนำสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีผสมกับสีฝุ่น (iron oxide) นำไปทาเพียงครั้งเดียวบนแผลที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าพบว่าสามารถควบคุมโรคได้ประมาณ 1 ปีโดยที่แผลยังแห้ง ไม่มีน้ำเยิ้ม และเชื้อไม่ขยายลุกลามซึ่งแตกต่างจากวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบันคือใช้สารเคมีเมทาแลกซิลร้อยละ 25 WP ที่ต้องทาซ้ำทุก 7 วันจนกว่าแผลจะแห้ง

ซึ่งคณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าสาเหตุจากเชื้อไฟทอปธอร่าในทุเรียนในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อ.กะปง จ.พังงา อ.ธารโต และ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ผลปรากฏว่าวิธีการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อไฟทอปธอร่าในทุเรียนเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังกล่าวว่า ภายหลังผลงานวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีเสร็จสิ้นในปี 2565 กรมวิชาการเกษตรมีแผนที่จะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนและเน่าในทุเรียนในปี 2566 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรซึ่งการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่า โคนเน่าในทุเรียนมีต้นทุน 500 บาท/ไร่/ปี ในขณะที่การใช้สารเคมีควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียนต้นทุนเฉลี่ย 1,800 บาท/ไร่/ปี

โดยเทคโนโลยีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมีรูปแบบการผลิตขยายและวิธีการใช้ที่ง่ายเกษตรกรสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพื่อใช้เองได้ส่งผลให้มีระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และยังทำให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม​ กรมวิชาการเกษตรกำลังเตรียมถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและขยายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ให้มากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์