‘จุติ’ชี้ 200,000 ครอบครัวแตกแยกทำ”เด็กหลุดจากระบบการศึกษา”แนวโน้มสูงขึ้นจากผลกระทบโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโรงเรียนครอบครัว จ.พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพเด็กและแก้ปัญหาความยากจน

วันที่ 20 มกราคม 2565 จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ต.ชัยนาม อ.วังทอง เพื่อเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) และ เปิดโรงเรียนครอบครัว อ.วังทอง (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวังทองพิทยาคม)

จุติ กล่าวว่า ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งมีจำนวนมากถึง 280,000 ครอบครัว จึงต้องเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาครอบครัวให้สมบูรณ์ ทั้งเยียวยา สร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็ง โดยร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น นับเป็นปัญหาที่ยาก หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้ซ้ำเติมปัญหาสังคมในมิติต่างๆ

ปัญหาแต่ละแห่งมีความซับซ้อน ยุ่งยาก เปราะบาง ไม่เหมือนกัน ในขณะที่รัฐบาลมีงบประมาณจำกัด แต่ละกระทรวงมีงบประมาณไม่มาก เมื่อบูรณาการมาร่วมกันทำงานก็มีงบประมาณพอที่จะทำอะไรได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เราได้จับมือกับผู้ปกครอง คณะครู อาสาสมัคร และภาคเอกชน ทำโรงเรียนครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และห้องสมุดดิจิทัลที่จะสร้างโอกาสให้คนได้มีอาชีพ ให้เด็กเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุดดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้