เร่งแก้ปัญหาคุณภาพอาหาร 3 มื้อ 400 บาทต่อวัน ของผู้ป่วย Hi

สมาคมภัตตาคาร ประกาศพร้อมเป็นตัวกลางประสานโรงพยาบาล-ผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบ Home Isolation ด้านสปสช. แนะเพื่อความรวดเร็วในการเบิกเงิน ให้มีหลักฐานการเบิกเงินที่ระบุตัวตนผู้รับอาหารให้ชัดเจน

จากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่วนมากผู้ติดเชื้อ 90-95% ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย กระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นให้รักษาผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation หรือ HI) และการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation หรือ CI) เป็นทางเลือกแรก 

กรณีปัญหา สปสช. สนับสนุนค่าอาหาร 3 มื้อ 400 บาท แต่มีผู้ที่ได้รับงานจากโรงพยาบาลต่างๆแล้วมาจ้างต่อในราคา 145 บาทต่อ 3 มื้อ หรือมื้อละ 45-50 บาทจึงทำให้ผู้ติดเชื้อบางส่วนได้รับอาหารตามราคาที่จ้างต่อนั้น 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ในเวทีเสวนาออนไลน์ทาง Facebook Live เรื่อง การจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการรักษาที่บ้าน Home Isolation พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน สปสช. กล่าว่า พบปัญหาการเบิกจ่ายค่าอาหารจากผู้ประกอบการ เช่น ไม่พบหลักฐานการจัดส่งอาหารหรือรับอาหารตามวันที่ขอเบิก หรือ มีหลักฐานการจัดซื้ออาหารแต่ไม่พบหลักฐานการบริการอาหารรายบุคคล หรือส่งภาพหลักฐานหน้าจอการสนทนาทางไลน์ซึ่งไม่มีวันที่และ Line ID ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อจริง 

“เพื่อความราบรื่นในการเบิกจ่ายค่าอาหาร ผู้ประกอบการควรมีหลักฐานที่บ่งบอกชื่อ-นามสกุลผู้ติดเชื้อ หรือหลักฐานการจัดอาหารจากผู้ผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิกเป็นรายบุคคล หรือหลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อหรือญาติ ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายเงินค่าอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว”

สปสช.จ่ายค่ารักษา รวมถึงค่าอาหารด้วยในราคา 400 บาทต่อวัน โดยกรณีเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมค่าอาหารจะจ่ายอยู่ 1,000 บาทต่อวัน แต่ถ้าจัดบริการรักษาพยาบาลอย่างเดียวไม่รวมค่าอาหารจะจ่ายที่ 600 บาทต่อวัน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 วัน และจะมีการปรับหลักเกณฑ์ในวันที่ 1 มี.ค. 2565 นี้ โดยปรับเป็นการเหมาจ่ายต่อการให้บริการผู้ป่วย 1 คน กรณีรักษา 7 วันขึ้นไป จ่ายค่าดูแลรวมค่าอาหาร 12,000 บาท แต่หากไม่รวมค่าอาหารจะอยู่ที่ 8,000 บาท

จากการติดตามประเมินผลการจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบ Home Isolation ในการระบาดระลอกที่ 4 เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา 

  • ผู้ป่วย Home Isolation ที่ไม่ได้รับอาหารเลย 27.76%
  • ผู้ป่วย Home Isolation ได้รับอาหารเป็นบางวัน 5.6%
  • ผู้ป่วย Home Isolation  ได้รับอาหารทุกวัน 66.63%

ซึ่งในการรับมือการระบาดระลอกที่ 5 นี้ สปสช.พยายามลดส่วนที่ไม่ได้รับอาหารให้ได้มากที่สุด พญ.กฤติยา กล่าวอีกว่า ในส่วนของปัญหาการเบิกจ่ายค่าอาหารล่าช้า เนื่องจากตามระเบียบแล้ว สปสช.สามารถจ่ายเงินให้เฉพาะหน่วยบริการ ดังนั้นเงินค่าอาหารจะถูกจ่ายไปที่โรงพยาบาล แล้วจึงเป็นกระบวนการภายในของโรงพยาบาลที่จะเบิกจ่ายเงินแก่ร้านอาหาร

ด้วยความที่ระบบ Home Isolation เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาอาจมีความติดขัด แต่ สปสช. ได้รับทราบปัญหาและปรึกษากับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สตง.มีข้อชี้แนะว่าในส่วนของค่ารักษาให้นำเข้าบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่วนค่าอาหารสำหรับ Home Isolation ให้ทำเป็นเงินรับฝาก เมื่อร้านอาหารมาเบิกค่าอาหารก็สามารถนำออกมาจ่ายโดยไม่ต้องเอาเงินภายในโรงพยาบาล ทำให้กระบวนการเบิกเงินง่ายขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.ได้ชี้แจงหน่วยบริการไปแล้วคาดว่าในระยะต่อไปหน่วยบริการจะมีความเข้าใจกระบวนการมากขึ้น

ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ระบุว่า ในขั้นตอนการส่งมอบงานต้องมีการใช้เอกสารจำนวนมากตามระบบราชการ มีต้นทุนค่าบริหารจัดการ ดังนั้นจึงอยากฝาก สปสช. กำหนดเป็นนโยบายในภาพใหญ่ให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ในการส่งมอบงานได้ รวมทั้งระยะเวลาการเบิกเงิน 60 วันก็ค่อนข้างนาน

ทั้งนี้ การจัดส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในระบบ Home Isolation ทางสมาคมฯสามารถเป็นโซลูชั่นหรือตัวกลางแก่หน่วยบริการในการจัดหาอาหารและการขนส่ง ซึ่งนอกจากประกอบอาหารและจัดส่งแล้ว สมาคมฯยังมีแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น มีแอปพลิเคชันปันสุข ซึ่งผู้ป่วยสามารถติดตามได้ว่าอาหารส่งถึงไหนแล้ว แพ้อาหารอะไรก็สามารถแจ้งได้ เมนูต่างๆอิงกับมาตรฐานโภชนาการ ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน มีบริการ Call Center และมีการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่ สปสช.หรือกระทรวงสาธารณสุข สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 12 เดือน

ในรอบที่ผ่านมาสมาคมภัตตาคารไทยเป็นหัวเรือใหญ่ในการรวบรวมผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย กทม. ดูแล ได้ประมาณ 270,000 คน ใน กทม. สามารถทำได้ 30,000 กล่อง ส่วนในต่างจังหวัดก็มีสมาคม ชมรมร้านอาหารในทุกจังหวัด ซึ่งสมาคมฯพร้อมเป็นคนกลางประสานงานให้ในพื้นที่

โดยหากมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมให้บริการผู้ป่วย Home Isolation กับทางสมาคมฯ หรือมีโรงพยาบาลทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด ต้องการให้สมาคมฯประสานงานกับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ให้ สามารถส่งข้อความมาได้ที่ inbox ข้อความของเพจเฟซบุ๊ก สมาคมภัตตาคารไทย – Thai Restaurant Association (https://www.facebook.com/Thairestaurantasso) ซึ่งจะมีแอดมินหลายคนคอยดูแลประสานงานต่างๆให้ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS