เปิดงานวิจัยใหม่ ดมควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองอันตรายเท่าคนสูบ หรือมากกว่า 3 เท่าจากคนทั่วไป

แพทย์ยืนยันเคสคนไข้ป่วยหลอดลมอักเสบแม้ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เหตุอยู่ในบ้านเดียวกับคนสูบ พบข้อมูล ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอย่างน้อย 50-100 ชนิด

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยงานวิจัยใหม่จากสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Thorax ชี้ชัดว่าการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองมีโอกาสการเกิดหลอดลมอักเสบ และอาการหายใจลำบาก โดยนำข้อมูลผลสำรวจนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 2,090 คน และติดตามนักเรียนกลุ่มนี้ยาวถึง 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2557-2562 มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจากการที่มีคนที่อยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้า กับอาการผิดปกติทางระบบเดินหายใจ ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะ หายใจมีเสียงหวีด และอาการหายใจลำบาก โดยการศึกษาพบแนวโน้มการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มสูงขึ้นจาก 11.7% เป็น 15.6% และความชุกของการเกิดหลอดลมอักเสบเพิ่มขึ้นจาก 19.4% เป็น 26%  

“เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจากการที่มีคนในบ้านสูบ มีแนวโน้มจะป่วยเป็นหลอดลมอักเสบเพิ่ม 40% และอาการหายใจลำบากเพิ่ม 53% และที่สำคัญผลของการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองนี้จะยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นในคนที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน ซึ่งในกลุ่มนี้หากได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองในบ้านจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดหลอดลมอักเสบสูงขึ้นถึง 3 เท่า”

บุหรี่ไฟฟ้า

ลอร์ร่า อเล็กซานเดอร์ บรรณาธิการวารสาร Thorax กล่าวถึงผลการศึกษาครั้งนี้ว่า คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายหรือเป็นแค่ไอน้ำ แต่แท้จริงแล้วในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอย่างน้อย 50-100 ชนิด ซึ่งสารเหล่านี้ปอดของคนเราไม่ชอบ เพราะมันไม่ดีต่อปอด ทำลายปอดและก่อให้เกิดโรค โดยตัวอย่างสารเคมีในไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ นิโคติน โพรไพลีนไกลคอล สารก่อมะเร็ง อะโครลีน ไดอะเซทิล โลหะหนัก เช่น  นิกเกิล ตะกั่ว ดีบุก และที่สำคัญคือ สารอนุภาคขนาดเล็กมากที่สามารถแทรกซึมผ่านถุงลมปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น 

บุหรี่ไฟฟ้า

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า งานวิจัยนี้ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ทำการศึกษาแบบติดตามระยะยาวเพื่อหาความสัมพันธ์ของการสูดดมควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยก่อนหน้านี้เคยมีดาราไทยท่านหนึ่งให้ข่าวว่าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสูดดมควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจนมีอาการหลอดลมอักเสบ แต่ตอนนั้นยังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าว่าเกิดจากควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจริงหรือไม่เพราะยังมีข้อมูลไม่พอ

“งานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เราเชื่อได้ว่า ควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคนที่สูดดมจริง และตัวอย่างอาการที่พบ ได้แก่ หลอดลมอักเสบ และหายใจลำบากขึ้น จึงอยากฝากไปถึงคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าว่านอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเองแล้ว ยังมีอันตรายต่อคนใกล้ชิดอีกด้วย ทั้งนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ควรสูบในบ้าน” 

บุหรี่ไฟฟ้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้