สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย เด็กไทยกว่า 2 ล้านคน ติดบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า แอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด

มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนะ “พ่อ แม่ ต้นแบบที่ดีให้กับลูก” เปรียบเหมือนของขวัญที่ดีที่สุด เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

รุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2564 อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี อยู่ที่ 12.7%  อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน คิดเป็น 0.14 % ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และในเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 1.9 ล้านคน หรือ 20.9 % นำมาซึ่งปัญหาเมาแล้วขับ บาดเจ็บ เสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก และยังสำรวจพบเยาวชนที่อายุระหว่าง 15-25 ปี เล่นการพนันอยู่จำนวน 4.3 ล้านคน และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นปัญหาอยู่ถึง 6 แสนคน มีเยาวชนเป็นนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นจาก 6.28 แสนคน ในปี 2560 เป็น 7.95 แสนคน ในปี พ.ศ.2564 ยังรวมถึงผู้ที่ติดยาเสพติดอีกมหาศาล ซึ่งบางรายอาจจะมีแทบทุกพฤติกรรมเสี่ยงที่กล่าวมา ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กและเยาวชน  ครอบครัว ผู้ปกครอง คนรอบข้างตัวเด็กจึงมีความสำคัญยิ่ง  

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 ทาง สสส. ให้ความสำคัญต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดเพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของเด็ก จึงอยากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยง หันมาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อเดินทางไปสู่เส้นทางการมีอนาคตที่ดีต่อไป  และหากครอบครัวใดทำได้ จะเป็นของขวัญที่มีคุณค่า มีความหมายอย่างยิ่ง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้

ชูวิทย์  จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมออนไลน์ของภาคีเครือข่ายในวันนี้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “ของขวัญของหนู” มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นของขวัญของบุตรหลาน  หันกลับมาดูแลรักษาสุขภาพ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ การพนัน อบายมุขทุกชนิด กลับมาให้เวลากับครอบครัว บุตรหลาน คืนความสุขให้กลับมาอีกครั้ง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองซื้อหามา 

ของขวัญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ ของเล่น หรือสิ่งของใดๆ แต่มันคือการที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปนานๆ  ให้ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้