“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” คำขวัญวันเด็ก’65

กระทรวงศึกษาธิการ ระบุ จัดงานวันเด็กปีนี้ ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ตามมาตรการควบคุมโรค เน้นเด็ก เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพตัวเองตามความเหมาะสม

วันนี้ (21 ธ.ค.64) ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ) บอกว่า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศธ. มีนโยบายให้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบที่เหมาะสม ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีความเข้มงวดและปลอดภัย

โดยหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เติบโตเป็นพลเมืองของชาติ

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทย ความว่า

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”


Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active