นายกฯ ตรวจความคืบหน้า “สวนป่าเบญจกิติ” พร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบ 12 ส.ค. 65

พลิกโฉมพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ใจกลางกรุง สร้างสวนป่า สวนน้ำ รองรับการใช้ประโยชน์ เชื่อมต่อเมือง พร้อมพื้นที่เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ (ภาพ : FB ไทยคู่ฟ้า)

วันนี้ (17 ธ.ค.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบก กับ กรมธนารักษ์ และ กรมธนารักษ์ กับกรุงเทพมหานคร 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” มีเนื้อที่รวมประมาณ 450 ไร่ โดยกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างและการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มีการออกแบบสวนสาธารณะ เป็น 2 ส่วน คือ สวนน้ำ เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ และสวนป่า เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ ที่ผ่านมาในปี 2547 กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนน้ำ “เบญจกิติ” และในปี 2559 ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ

(ภาพ : FB ไทยคู่ฟ้า)

ในปี 2563 กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ โดยมีกรอบระยะเวลาการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน เม.ย.65 การจัดสร้างสวนป่าแห่งนี้ ได้มีการออกแบบให้มีพื้นที่ป่าและพื้นที่น้ำร้อยละ 85 มีรูปแบบเป็นสวนป่าเชิงนิเวศน์ที่ใช้ศักยภาพจากต้นไม้เดิมในพื้นที่ที่เก็บรักษาไว้ และการปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่โครงการฯ รวม 8,725 ต้น พรรณไม้ประมาณ 350 ชนิด โดยได้กำหนดพรรณไม้ใหญ่ในแต่ละจุดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่น ภายในสวนป่ามีต้นไม้หลากสี สลับและเปลี่ยนไปหมุนเวียนกันแต่ละฤดู

“ที่นี่มีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และสามารถใช้ทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่สวนน้ำเบญจกิติเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับสะพานเขียวที่สามารถเชื่อมไปยังสวนลุมพินีได้ พร้อมออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมในพื้นที่ให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารกีฬาให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเปลี่ยนผ่านเมืองสู่ป่าจากโรงงานเป็นสวน ตลอดจนการเตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนอาคารกีฬา จะเป็นพื้นที่สำหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมสร้างสุขภาพ” 

ประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 พื้นที่ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 เป็นต้นมา ปัจจุบันกองทัพบกได้ก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานส่งมอบ-รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ และให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ต่อไป

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารกีฬา และในส่วนงานสวนที่เหลือมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน เม.ย.65 เพื่อให้มีช่วงเวลาเตรียมจัดงานเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค.65 และจะได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการต่อไป 

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้