อุตุฯ เตือน! “แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก” ล้นตลิ่ง ท่วมที่ลุ่มต่ำ จ.นราธิวาส​ 18-19 ธ.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจาก 1-2 วันมานี้ มีฝนตกมากกว่า 150 มิลลิเมตร ส่งผลต่อแม่น้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท่ามกลางช่วงน้ำทะเลที่หนุนสูงต่อเนื่อง

วันนี้ (17 ธ.ค.64) ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณแม่น้ำสายบุรี และ แม่น้ำโก-ลก

หลังจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่า มีการประกาศย้ำความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งสูง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตอนบนของแม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก – ลก จ.นราธิวาส และเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่อง จึงขอเน้นย้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเสี่ยงน้ำล้นสูงกว่าตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน จ.นราธิวาส ในช่วงวันที่ 18 – 19 ธ.ค.64 ดังนี้

  • แม่น้ำสายบุรี คาดการณ์ระดับน้ำบริเวณ อ.สุคิริน จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 7 เมตร, อ.ศรีสาคร ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 – 5 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ประมาณ 0.20 – 0.40 เมตร
  • แม่น้ำโก – ลก คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3 – 4 เมตร ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณ อ.แว้ง และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร

ก่อนหน้านี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์และเร่งดำเนินการ ลดผลกระทบต่อประชาชนด้วยการให้มีการ ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำในลำน้ำ/แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น – ลงของระดับน้ำทะเลตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปิดท่อระบายน้ำริมแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันทีประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์