สพฐ. เร่งค้นหาเด็กหลุดระบบการศึกษาให้ครบก่อนสิ้นปีนี้

เลขาธิการ กพฐ. ชี้ เด็กหลุดระบบการศึกษาประมาณ 500,000 คน เป็นการคาดคะเนของ กสศ. แจงตัวเลขเด็กหลุดระบบสังกัด สพฐ. มีประมาณ 40,000 คน มอบหมายครูค้นหาและดึงกลับเข้าเรียน ตั้งเป้าค้นหาได้ครบใน ธ.ค. นี้

วันนี้ (19 พ.ย. 2564) อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า จากที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายงานสถานการณ์มีเด็กทั่วประเทศหลุดจากระบบการศึกษาประมาณ 500,000 คน เป็นการคาดคะเนของ กสศ. สำหรับจำนวนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประมาณ 40,000 คน ได้มาจากข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ที่อ้างอิงข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

“ขณะนี้ สพฐ. ได้ค้นหาและดึงเด็กบางส่วนเข้าระบบการศึกษาแล้ว ส่วนที่เหลือได้มอบหมายให้โรงเรียนทุกแห่งไปดำเนินการปักหมุดค้นหาเด็กต่อไปว่าเด็กแต่ละคนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร จะดึงกลับเข้าระบบอย่างไร คาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ จะสามารถปักหมุดค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาได้ครบ 100%”

อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. ระบุว่า สาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษามีหลายปัจจัย เช่น ย้ายตามผู้ปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ทุกหน่วยงานควรมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการสอนอาชีพเสริมให้กับเด็กกลุ่มนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม