คนน่าน ระดมสมองแก้ PM 2.5 เล็งตั้ง “สภาลมหายใจน่าน” สู้ฝุ่น

เครือข่ายรักษ์อากาศน่าน ชวนเยาวชน คนในพื้นที่ ตั้งต้นคุยเรื่องฝุ่น กางข้อมูล ผลกระทบด้านสุภาพ ขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหา หลังข้อมูลสุขภาพพบคนน่าน ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงมลพิษฝุ่น

วันนี้ (2 เม.ย. 2564)​ เครือข่ายรักษ์อากาศน่าน จัดเสวนา เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ ฝุ่น PM 2.5 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ (ปางคาม)​ จ.น่าน

เครือข่ายรักษ์อากาศน่าน

ชายหลวง ดิษฐะบำรุง เครือข่ายรักษ์อากาศน่าน ตั้งใจให้เวทีพูดคุยครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างการตื่นตัวในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญช่วยแก้ปัญหาในอนาคต การให้ความรู้และปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้จึงสำคัญ และยังหวังให้ทุกฝ่ายที่ทำงานอยู่แล้ว มีพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความรู้ที่ได้สู่การแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในอนาคตอาจตั้งเป็น สภาลมหายใจน่าน เพื่อเป็นกลไกของการดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในทุกมิติ

สำหรับข้อมูลทางสุขภาพ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ระบุว่า ฝุ่น PM 2.5 มีอันตรายมากกว่าที่คิด เมื่อพบข้อมูลว่า ภาคเหนือมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น ทั้งที่อัตราการสูบบุหรี่ของคนภาคเหนือไม่ได้สูงกว่าภาคอื่น ๆ

กลุ่มอาการที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ พบมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีการศึกษาชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นโดยตรง นอกจากนึ้ยังพบว่าใน จ.น่าน พบผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้นด้วย

ขณะที่ รศ.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยงานวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บอกว่า ปัจจุบันผู้คนยังสับสน กับการรายงานค่าฝุ่นจากแอพพลิเคชั่น และยึดที่ตัวเลขรายชั่วโมงซึ่งมีค่าที่สูง แต่ไม่มีค่ามาตรฐานอ้างอิงเหมือนค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ดังนั้นหากจะทำกิจกรรม ให้ตรวจสอบทั้งจากแอพพลิเคชั่นและสำรวจอาการตัวเอง เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ลดความตื่นตระหนก และให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวเอง เลือกหน้ากากที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน

ในฐานะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จิน่า จันทรารัตนไพศาล นักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (ปางคาม) บอกว่า ที่ผ่านมาเธอพอมีความเข้าใจถึงอันตรายของฝุ่น แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำให้คนป่วยเป็นมะเร็งปอดได้ และความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และหลายเรื่องเธอไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส