เร่งสืบสวน หาผู้ทำผิด อ่างเก็บน้ำฯ ฉะเชิงเทรา ปนเปื้อน

คพ. กล่าวโทษโรงงานแร่โมลิบดีนัม เข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายโรงงานและการสาธารณสุข หลังพบสารปนเปื้อนอ่างฯ ลุ่มน้ำโจน เชื่อมโยงโรงงาน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มอบหมายให้ พิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ ผอ.กองกฎหมาย กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เพื่อให้สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ กรณีปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ซึ่งพบค่าความเป็นกรดรุนแรง (pH=3 ) เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำโดยรอบ

หลังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (คปก.พล.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานโดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ พบความเชื่อมโยงจากการเก็บตัวอย่างน้ำและเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อน พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงงาน บริษัท ทีเอชเอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงาน มีลักษณะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตร 18/1 พ.ร.บ.โรงงาน และ 2. มีการระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ผ่านรางระบายน้ำฝนออกสู่นอกโรงงานโดยไม่ได้ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเสียสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 อาจเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขของข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส