รพ. ขาดเลือดขั้นวิกฤต กาชาดฯ วอนช่วยบริจาคโลหิตด่วน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้สถานการณ์เชื้อโควิด-19 ระบาดใหม่ ผู้บริจาคโลหิตลดลงร้อยละ 50 ทำให้โลหิตขาดแคลน

 รศ. พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19 ระบาดใหม่ ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ หลายแห่ง ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง มีความต้องการเลือดสูงมาก แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาควันละ 700 – 900 ยูนิต เท่านั้น ลดลงมากถึงร้อยละ 50

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2512 มีการประกาศขาดเลือดบ่อยๆ แต่ครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ที่วิกฤติมากอีกครั้งหนึ่ง เพราะโรงพยาบาลใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ประกาศขาดเลือดพร้อมๆ กัน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้

อีกทั้ง เพื่อให้งานบริการโลหิตของประเทศไทย เป็นไปอย่างเพียงพอและปลอดภัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ 12 แห่ง และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้รักษามาตรการสร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่ปลอดภัยจาก COVID-19 มีการควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ และสุขอนามัยของ ผู้มาบริจาคโลหิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
● ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง
หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์
● ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระบาดใหม่ ได้ที่

สถานที่รับบริจาคโลหิต (ส่วนกลาง)

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง ได้แก่
  • สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
  • บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
  • เดอะมอลล์ บางแค          
  • เดอะมอลล์ บางกะปิ
  • เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
  • ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม    
 • โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง
  • โรงพยาบาลตำรวจ
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

สถานที่รับบริจาคโลหิต (ส่วนภูมิภาค)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่

 • ภาคฯ จ.ลพบุรี
 • ภาคฯ จ.ราชบุรี
 • ภาคฯจ.ขอนแก่น
 • ภาคฯจ.นครสวรรค์
 • ภาคฯ จ.เชียงใหม่
 • ภาคฯ จ.ภูเก็ต           
 • ภาคฯ จ.ชลบุรี
 • ภาคฯ จ.นครราชสีมา
 • ภาคฯ จ.อุบลราชธานี
 • ภาคฯ จ.พิษณุโลก
 • ภาคฯ จ.สงขลา
 • ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active