อช. โต้ “ศรีสุวรรณ” กรณี บ้านแม่เกิบ อมก๋อย​

กรมอุทยานฯ ชี้ “บ้านแม่เกิบ” ไม่อยู่ในป่าอนุรักษ์ กรมป่าไม้ สำรวจและรับรองพื้นที่ตามแนวทาง มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าแล้ว

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าว “ศรีสุวรรณ จ่อบุกพบ รมว.ทส. ถามปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อย​ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” โดย เกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย

ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน หมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียนเพื่อบริโภคและรับจ้างทั่วไป

ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร

โดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าว มาก่อนการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียนและบ้านแม่เกิบ

อยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรอง จำนวน 72 แปลง

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแนวทางตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 คือ การสำรวจแนวเขตการถือครองที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่า โดยหากพบว่าบุคคลอยู่อาศัยและทำกินมาก่อนประกาศเขตพื้นที่ป่า ก็จะให้สิทธิในการทำกินและใช้ประโยชน์โดยไม่ผิดกฎหมายป่าไม้

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว