เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษ อนุบาล – ม.ปลาย

รองโฆษกสำนักนายกฯ แจง บรรเทาผลกระทบเด็กจากโควิด-19 และเห็นชอบ 9 แผนงาน กองทุนเสมอภาคฯ ปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 7,635 ล้านบาท

วันนี้ (12 ม.ค. 2564) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 7,635 ล้านบาท จำนวน 9 แผนงาน และยังเห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือกองทุนเสมอภาค

กรณีการเพิ่มเงินอุดหนุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิดการว่างงาน ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ มีข้อเสนอว่า ในปัจจุบันอัตราเงินที่ได้ไปยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ

สำหรับ อัตราเงินอุดหนุนใหม่ คือ

  • ระดับอนุบาล อัตราเดิม 4,000 บาทต่อปี ยังคงจ่ายเท่าเดิม
  • ระดับประถมศึกษา อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 5,100 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 2,100 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 4,500 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 1,500 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 9,100 บาท เพิ่มขึ้น 6,100 บาท

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว