มท. สั่งด่วน แนวปฏิบัติเดินทางข้ามจังหวัด

เฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องมีเอกสารรับรอง ‘สมุทรสาคร-ชลบุรี’ วุ่น ประชาชนแห่ขอเอกสารแน่นที่ว่าการอำเภอ

วันนี้ (7 ม.ค. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือสั่งการด่วน ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ ที่กำหนดให้เป็นเขตควบคุมสูงสุด หลังมีการออกข้อกำหนดยกระดับมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดยสั่งการ ดังนี้

การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจ

ส่วน การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วนดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม

ให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยเฉพาะผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ต้องเน้นการคัดกรองใน 5 ประเด็น ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง, สอบถามเหตุผลความจำเป็นและปลายทางให้ชัดเจน, ตรวจสอบการติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง, ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น คือ ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเหตอาการผู้เดินทาง, สอบถามเหตุผลความจำเป็นและปลายทางให้ชัดเจน, ตรวจสอบการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น คือ ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเหตอาการผู้เดินทาง และสอบถามเหตุผลความจำเป็นและปลายทางให้ชัดเจน

ขณะที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.) ที่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปรากฏภาพความวุ่นวาย หลังมีประชาชนจำนวนมากไปที่ว่าการอำเภอเพื่อขอเอกสารการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่รอยต่อกับ จ.ระยอง ทำให้เกิดความกังวลว่าจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดมากขึ้น

เช่นเดียวกับที่ จ.สมุทรสาคร วันนี้ (7 ม.ค.) ก็มีประชาชนและนายจ้างจำนวนมากไปรอบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพื่อขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัด โดยทางอำเภอชี้แจงว่า ถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเดินทางออกนอกพื้นที่ เพราะคำสั่งเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ ทำให้จัดเตรียมเอกสารได้ไม่ทั่วถึง รวมถึงขอให้แยกกลุ่มนายจ้างออกมาจากประชาชนทั่วไป เพราะจะต้องใช้อีกแบบฟอร์มเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว