ศบค. ยัน สธ. มีแผนตรวจเชิงรุก จ.สมุทรสาคร


แจงตั้งแต่ 4 ม.ค. พบการแพร่ระบาดกระจายในวงกว้าง เร่งตรวจทั้งโรงงานอาหารทะเล ตลาด และที่พักแรงงานข้ามชาติ หวังสกัดแหล่งแพร่ระบาดของโรค

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้ (6 ม.ค. 2564) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 365 คน แยกเป็นการติดเชื้อในประเทศ 250 คน กลุ่มแรงงานต่างชาติจากการตรวจเชิงรุก 99 คน และจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 คน รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 9,331 คน และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเสียชีวิตสะสม 66 คน

ส่วนกรณีสถานการณ์ที่ จ.สมุทรสาคร นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่าในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เมื่อช่วงเช้า (6 ม.ค. 2564) ก็มีการรายงานเรื่องนี้ โดยมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเรื่องการกระจายตัวของการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พบว่า วันที่ 19 ธ.ค. 2563 ที่เริ่มมีการแถลงข่าวครั้งแรก ขณะนั้นยังมีการแพร่กระจายไม่กี่พื้นที่ แต่พอถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564 ก็พบการกระจายในวงกว้างมากขึ้นในหลายพื้นที่

ส่วนข้อมูลจำนวนโรงงานอาหารทะเลทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน พบว่า โรงงานที่มีแรงงานไม่เกิน 200 คน มีมากถึง 11,302 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุด แต่ที่สำคัญคือโรงงานที่มีแรงงานตั้งแต่ 500-5,000 คน มี 100 แห่ง ซึ่งในส่วนนี้เป็นภาระงานที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแล เพื่อไม่ให้โรงงานเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งตลาดและที่พักแรงงานข้ามชาติอีกหลายแห่งก็เป็นเป้าหมายในการทำงานเช่นกัน

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำมาตลอด เข้าไปในแต่ละพื้นที่ และจะมีชุดข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็นระยะ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active