หลักสูตรโค้ดดิ้ง สำหรับคนว่างงาน

‘คุณหญิงกัลยา’ เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับคนว่างงาน หวัง ปชช. มีทักษะคิด-วิเคราะห์ หาทางออกในชีวิตได้ด้วยตนเอง

วันนี้ (4 ม.ค. 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (โค้ดดิ้ง) แห่งชาติ ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ที่ได้จัดทำกรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการเรียนโค้ดดิ้ง แนวทางการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร การสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับคนไทยทุกช่วงวัย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้เสนอแผนการทำงานในอนาคตด้วย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากต้องคิดชื่อเพื่อนำเสนอให้คนทั่วประเทศเข้าใจว่าการเรียนโค้ดดิ้งนั้นเพื่อประชาชนทุกคน ไม่ใช่เป็นการสอนโค้ดดิ้งในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปก็จะสามารถเรียนโค้ดดิ้งได้ด้วย

“ที่ประชุมหารือกันว่าจะทำหลักสูตรโค้ดดิ้งสำหรับคนตกงาน โดนมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไปหารือและจัดหลักสูตรให้เสร็จโดยเร็ว และจะเริ่มทดลองให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนเร็วที่สุด เพื่อให้คนตกงานมีทักษะ มีระบบคิดวิเคราะห์ที่สามารถหาทางออกในชีวิตได้ด้วยตนเอง และสามารถหารายได้ให้กับตนเองและเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือทำอาชีพเสริมให้กับตนเองต่อไป ส่วนการทดลองสอนโค้ดดิ้งสำหรับคนตกงานนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง จะประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจะส่งเสริมให้คนตกงานเรียนผ่านช่องทางไหน อย่างไรก็ตามดิฉันอยากรีบทำตรงนี้ให้เสร็จเร็วที่สุด เพราะถ้าประชาชนมีทักษะโค้ดดิ้งจะสามารถคิดวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอน และหาทางออกให้กับตนเองได้ ส่วนแนวทางขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งในปีงบประมาณ 2564 วางแผนให้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนโค้ดดิ้งให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ต่อไป”

คุณหญิงกัลยา กล่าวสำหรับคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการอำนวยการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความเข้าใจและการรับรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ และคณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยทุกคณะมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม