กทม. สั่งปิด 25 สถานที่ เสี่ยงโควิด-19

ปิด สถานบันเทิง สนามเด็กเล่น ฟิตเนส ฯลฯ ส่วน ‘ร้านอาหาร’ ยังนั่งในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ห้างสรรพสินค้า ห้ามจัดกิจกรรมที่คนรวมตัวหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ระบุว่า เนื่องจากยังพบการระบาดในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติเมื่อวันที่ 1 ม.ค. ดังนี้

1. สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

2. สวนน้ำ สวนสนุก

3. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

4. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

5. สถานที่เล่นตู้เกม

6. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

7. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

8. สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9. สนามมวย

10. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

11. สนามม้า

12. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ

13. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

14. สนามแข่งขันทุกประเภท

15. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

16. สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

17. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน

19. สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

20. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

21. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

22. สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

23. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

24. สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

25. อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ในส่วนการปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้มีผลถึง 17 ม.ค.64

2. สถานที่ต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

1. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว

2. ห้ามสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูลนิตี้มอลล์

3. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

4. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

5. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

6. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

7. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลา การให้บริการเน้นในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

8. สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้ค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9. คลินิกเวชกรรมเสริมคววามงาม ร้านทำเล็บ

10. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

11.  สนามกีฬา

12. สวนสาธารณะ ลาน – พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา

13. สถานที่ให้บริการดูแลสัตว์สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือฝากสัตว์

14.   สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม

15. สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

16. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

17. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง

18. โรภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

19.  สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

3. สถานที่อื่นนอกจากข้อ 2 ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เชดทำความสะอาดผิวสัมผัส และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่

สำหรับ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 จะถูกสั่งปิด

ร้านอาหารยังให้นั่งรับประทานในร้านได้

ส่วนมาตรการเฉพาะร้านอาหาร ตามประกาศข้อ 2 ยังให้นั่งทานในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร ห้ามจำหน่ายสุราในร้าน ผู้ประกอบการและพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลง รวมทั้งจัดระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

ส่วนห้างสรรพสินค้า ให้ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา งดเว้นการจัดแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมอื่นใดที่เปิดโอกาสให้คนมาชุมนุมกันหน่าแน่น รวมทั้งพิจารณาเลื่อนเวลาปิด-เปิดการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active