วันปีใหม่ เสียชีวิต 80 คน สงขลา เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

7 วันอันตราย เสียชีวิตสะสมแล้ว 267 คน เมา ขับรถเร็วเป็นหลัก วันปีใหม่วันเดียวถูกดำเนินคดีกว่า 98,000 คน คนเริ่มกลับ เพิ่มความถี่เรียกตรวจ ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (2 ม.ค. 2564) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดย วิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เปิดเผยว่า วันปีใหม่เพียงวันเดียว มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 98,530 คน มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 26,682 คน ไม่มีใบขับขี่ 25,111 คน หลังจากมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,908 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 61,428 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 460,054 คัน

ขณะที่ข้อมูลสรุปสถิติช่วง 4 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ (29 ธ.ค. 2563 – 1 ม.ค. 2564) พบว่าเกิดอุบัติเหตุสะสม 2,365 ครั้ง เสียชีวิต 267 คน ผู้บาดเจ็บ รวม 2,362 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี (11 จังหวัด) ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา (จังหวัดละ 87 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (16 คน) จังหวัด ที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (92 คน)

สำหรับวันที่สี่ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย เฉพาะวันที่ 1 ม.ค. 2564 เพียงวันเดียว พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 713 ครั้ง เสียชีวิต 80 คน และบาดเจ็บ 709 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ สงขลา 28 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย (จังหวัดละ 5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา (30 คน) ขณะที่สถิติย้อนหลังวันเดียวกัน ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตในวันปีใหม่ จำนวน 56 คน

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 43.06 รองลงมา คือ การขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.20 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.74 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 66.06 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 40.39 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 34.22 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. ร้อยละ 30.01 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.67

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา (28 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย (จังหวัดละ 5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา (30 คน)

อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 พบว่า ดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าร้อยละ 43.06 และเวลา 00.01 – 04.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.01

“และคาดว่าวันนี้ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของการจราจรในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่บางส่วนยังคงเฉลิมฉลองอยู่ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ ศปถ.ก็เน้นเข้มข้นดูแลทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่อง และย้ำให้จุดตรวจ จุดสกัด และด่านชุมชนกวดขันวินัยจราจรตาม 10 มาตรการหลัก พร้อมเข้มงวดการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่”

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการ ศปถ. เปิดเผยว่า จากภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 4 วันที่ผ่านมา พบว่า การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการเมาสุรา จึงประสานปรับแผนเพิ่มจำนวนจุดตรวจบนเส้นทางสายตรงที่มีระยะทางยาว รวมถึงเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และหากประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ ติดต่อ สายด่วนนิรภัย 1784

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์