หลายจังหวัด ออกมาตรการเข้ม คนเข้าพื้นที่

ตรวจสอบรายชื่อจังหวัดกำหนดมาตรการเข้ม หากมาจาก “พื้นที่สีแดง” ต้องรายงานตัวเจ้าหน้าที่ กักตัว 14 วัน ‘เชียงใหม่’ เข้มหนัก แนะให้ตรวจ RT-PCR ด้วย

หลายจังหวัดออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากจุดเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 เน้นมาตรการให้กักตัว 14 วัน และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

จ.เชียงใหม่

สำหรับผู้มีประวัติเสี่ยงที่เดินทางเข้าใน จ.เชียงใหม่ หากเดินทางมาจากเขตหรืออำเภอที่มีการระบาดของโควิด-19 ให้ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana, รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่, แนะนำให้ตรวจ RT-PCR (ไม่บังคับ) และกักตัว 14 วันนับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย (Home Quarantine)

ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ใน จ.สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี และกรุงเทพฯ ให้ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana, รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่, แนะนำให้ตรวจ RT-PCR (ไม่บังคับ) และสังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self monitoring) แต่หากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจุดเสี่ยงที่มีการระบาดของจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ ต้องตรวจ RT-PCR และกักตัว 14 วัน

และหากเป็นการเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana, เฝ้าระวังอาการทั่วไป, สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อย ๆ และสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

จ.นครพนม

ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ นนทบุรี ระยอง ชลบุรี และสมุทรสาคร ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนคัดกรองโควิด-19 และเฝ้าระวังตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

จ.ชุมพร

ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง นนทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี รวมทั้งผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 จากสมุทรสาคร กลุ่มบิ๊กไบค์ และกลุ่มลักลอบเล่นการพนัน ต้องกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อทุกราย

จ.พิษณุโลก

ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง และกรุงเทพฯ ต้องกักตัว 14 วัน

จ.สระแก้ว

ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง (ควบคุมสูงสุด) ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ระยอง และชลบุรี ต้องแจ้ง อสม. ผู้นำชุมชน หรือฝ่ายปกครอง เพื่อวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียน COVID-19 Sakaeo พิจารณาตรวจ LAB และกักตัว 14 วัน

ส่วนผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีส้ม (ควบคุม)  ได้แก่ สมุทรสงคราม นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรปราการ และผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีเหลือง (เฝ้าระวังสูง) ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี ตาก ชัยภูมิ นครราชสีมา ชัยนาท กระบี่ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ภูเก็ต อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครนายก ปราจีนบุรี สงขลา สตูล เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี เลย อุดรธานี สุรินทร์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ลำปาง จันทบุรี ระนอง อำนาจเจริญ ตราด  

ทั้งสองกลุ่มนี้ ให้วัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียน COVID-19 Sakaeo พิจารณาตรวจ LAB และคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน

ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้ออีก 29 จังหวัด หรือพื้นที่สีเขียว ให้ใช้มาตรการวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียน COVID-19 Sakaeo

จ.เลย

ให้ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ต้องรายงานตัวและสอบสวนโรคต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หากไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยจะมีการออกหนังสือรับรอง ใบประเมินความเสี่ยง และบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอชนะ แต่หากเข้าเกณฑ์ ให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีเขียว ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค หากไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด แต่หากเข้าเกณฑ์ ให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว