โควิด-19 รายใหม่ 250 คน ติดเชื้อในประเทศพุ่ง 239 คน

พื้นที่เสี่ยงสูงยังเกาะกลุ่ม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นครปฐม ระยอง ‘ศบค’ ให้อำนาจผู้ว่าฯ ออกประกาศห้ามชุมนุมชน เว้นกิจกรรมครอบครัว

วันนี้ (30 ธ.ค. 2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 250 คน รวมป่วยสะสม 6,690 คน รักษาหายแล้ว 4,212 คน และเสียชีวิตเท่าเดิม 61 คน

ผู้ป่วยรายใหม่ 250 คนนี้ แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 มีประวัติเชื่อมโยงกับ Cluster จ.สมุทรสาคร 9 คน, จ.ระยอง 3 คน, สถานบันเทิง สถานที่ชุมชน และอาชีพเสี่ยง 29 คน และอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค 198 คน, ส่วนที่ 2 มาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน (แรงงานข้ามชาติ) 2 คน, ส่วนที่ 3 เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 8 คน และ ส่วนที่ 4 เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และไม่ได้เข้าพักใน State Quarantine 1 คน

ขณะที่ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 48 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อล่าสุดได้แก่ ระนอง อำนาจเจริญ และตราด โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สมุทรสาคร 1,455 คน, ระยอง​ 202 คน, ชลบุรี 144 คน, กรุงเทพฯ 125 คน และนครปฐม 56 คน ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คนขึ้นไป ยังเกาะกลุ่มอยู่ในแถบพื้นที่เชื่อมต่อกับ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นครปฐม และระยอง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า กรณีที่บางพื้นที่ยังไม่มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมปีใหม่นั้น เป็นสิ่งที่ ศบค. กังวลใจ และได้มีประกาศแนวทางในเรื่องนี้ออกมาแล้วว่า ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ออกประกาศใน 3 เรื่อง

1. ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำที่เป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค

2. ห้ามการชุมนุมหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ที่มีการรวมคนอย่างแออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เว้นกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมในครอบครัวที่สามารถกระทำได้

3. การชุมนุมการทำกิจกรรมต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) หรือพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) เว้นกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมในครอบครัวที่ไม่ต้องขออนุญาต

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนประกาศนี้มีโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนคำถามว่า ประชาชนที่เดินทางจากจังหวัดที่มีการติดเชื้อจำนวนต้องกักตัวหรือไม่นั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดต้นทางที่จะมีการประกาศออกมาหลังจากนี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด เช่น ถ้ามีการประกาศกำหนดให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วัน ก็ต้องดำเนินการตามประกาศนั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว