ศบค. ยังไม่เคาะ “ล็อกดาวน์”

ให้แบ่งโซนพื้นที่เป็น 4 ระดับ จากจังหวัดเสี่ยงสูงถึงเสี่ยงต่ำ งัดมาตรการเข้ม “สมุทรสาคร” พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดจัดปีใหม่-วันเด็กทุกชนิด

วันนี้ (24 ธ.ค. 2563) ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ยังไม่มีมติล็อกดาวน์ แต่มีมติให้แบ่งพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่สีแดง หรือ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คือ จ.สมุทรสาคร จะให้มีการจำกัดเวลาปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น, ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด, ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น, ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮม อย่างเต็มขีดความสามารถ

2. พื้นที่สีส้ม หรือ “พื้นที่ควบคุม” ถือเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จ.สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กทม. (เฉพาะฝั่งตะวันตก) ให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ, สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ และเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดง

หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ, ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม, ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

3. พื้นที่สีเหลือง หรือ “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ คือ จ.สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต กำแพงเพชร ชัยนาท

4. พื้นที่สีเขียว หรือ “พื้นที่เฝ้าระวัง” ถือเป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีจะมีเชื้อ ได้แก่จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ต้องดำเนินการดังนี้

สำหรับ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” ให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ “พื้นที่ควบคุม” งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

ส่วน “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” และ “พื้นที่เฝ้าระวัง” สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม. ได้

ด้าน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุม ศบค. โดยกล่าวว่า จำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยง ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ ยืนยันว่าตอนนี้ยังคุมได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องขึ้นกับการให้ความร่วมมือ ยังต้องทำใน 4 อย่าง คือ ไม่รับเชื้อ ไม่แพร่เชื้อ ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง และสงสัยให้ไปพบแพทย์ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ส่วนแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในพื้นที่ก่อน แต่จะแยกกันให้ชัดเจน โดยสัปดาห์หน้าจะให้ ครม. พิจารณาเรื่องมาตรการทำงานได้ชั่วคราว ส่วนแรงงานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ก็จะทำให้เข้าสู่ระบบทั้งหมด

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว