ครม. ไฟเขียวขยายเวลาต่างชาติอยู่ไทย เผื่อเวลากักตัว 14 วัน

เฉพาะที่ขอวีซ่า 30 วัน ขยายเป็น 45 วัน เหตุต้องเสียเวลากักตัว ทำให้ไม่ได้ทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ บังคับใช้ถึง 30 ก.ย. 64

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทั้งประเภทที่ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และประเภทที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งมีระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา ชาวต่างชาติต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา 14 วัน ทำให้มีระยะเวลาไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติประเภทดังกล่าวอีก 15 วัน รวมเป็น 45​วัน ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS