กทม. ขอความร่วมมือ งดจัดปีใหม่ สั่งปิด ร.ร. 3 เขต 14 วัน

ปิดโรงเรียน เขตบางขุนเทียน หนองแขม บางบอน สั่งกำชับ ผอ. 50​ เขต ตรวจเชิงรุกสถานบันเทิง ศาสนสถาน​ งดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติชั่วคราว ป้องกันการเคลื่อนย้าย

วันนี้ (20​ ธ.ค.​ 2563)​ ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผ่าน LINE Video Call เพื่อแจ้งข้อสั่งการภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 แก่ผู้อำนวยการเขต ทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ และ ขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม และเขตทวีวัฒนา ตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

  • จุดที่ 1 ถนนพระราม 2 บริเวณปั๊ม ปตท. แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
  • จุดที่ 2 ถนนเพชรเกษม หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม
  • จุดที่ 3 สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน ใกล้กับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน
  • และจุดที่ 4 ถนนบรมราชชนนี บริเวณใต้สะพาน ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้เป็นต้นไป

โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. อปพร.เขต จิตอาสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการติดตั้งจุดตรวจคัดกรอง จัดเตรียมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา พร้อมเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบถ้วน อาทิ เครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขต ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกสถานที่ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น อาทิ สถานประกอบการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนสาธารณะ วัด มัสยิด โบสถ์ ตลาด เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการที่เคยใช้ ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าสถานที่ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น โดยเฉพาะตลาดที่ขายอาหารทะเล ซึ่งนำอาหารทะเลจากมหาชัยเข้ามาขาย โดยให้สำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในการลงพื้นที่ตรวจ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากมีไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ฯลฯ สามารถเข้ารับการตรวจด้วยวิธีการ swab และกักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครอนุญาตให้ใช้เฉพาะการออกกำลังกายเท่านั้น งดการรวมกลุ่มหรือพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนเขตที่มีสถานประกอบการประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิงจำนวนมาก ให้เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจในทุกวันให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับสำนักงานเขตที่มีบุคลากรที่เดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ให้บุคคลดังกล่าวทำงานที่บ้าน (Work from Home) และดำเนินการทำแบบประเมินอาการผ่านเว็บไซต์ BKK Covid-19 ทุกคน พร้อมให้แต่ละเขตสรุปรายงานจำนวนและมาตรการที่ได้ดำเนินการ เพื่อรายงานเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำนักการศึกษาได้สั่งปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม และเขตบางบอน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2563 – 4 ม.ค. 2564 พร้อมได้มีการสั่งการให้โรงเรียนคิดแผนการเรียนการสอนเสริม หรือการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนด้วย ส่วนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตอื่น ๆ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม โดยผู้อำนวยการเขต หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านมาตรการเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ให้ทุกเขตติดตามว่ามีเข้ามาในพื้นที่เขตหรือไม่ ทำงานที่ใด หรือพักอาศัยบริเวณใดบ้าง และกำชับให้เข้าระบบคัดกรองแรงงานข้ามชาติผ่าน BKK COVID-19 เพื่อกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูล หากผลการประเมินพบผู้เข้าข่ายเป็นบุคคลเสี่ยงติดเชื้อ สำนักอนามัยจะประสานเพื่อตรวจคัดกรองโดยละเอียดต่อไป โดยขอให้ทุกเขตคุมเข้มไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย โดยการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติหรือลงทะเบียนกรณีการเปลี่ยนนายจ้าง ขอให้สำนักงานปกครองและทะเบียนประสานสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน งดการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติชั่วคราว เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับ 50 เขต เรื่อง ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่าง ๆ หากไม่สามารถระงับการจัดงานได้ ขอให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้มีระยะห่าง และจะต้องดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น โดยจะต้องยื่นขออนุญาตพร้อมจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดที่สำนักอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS