เตือนอำเภอเมืองตรัง เตรียมรับน้ำล้นตลิ่งคืนนี้

ฝนระลอกใหม่ 12-14 ธันวาคม 2563 อาจเสี่ยงท่วมภาคใต้ซ้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตือนชาวอำเภอเมืองตรัง ขณะนี้มีแนวโน้มล้นตลิ่งหลังมีแนวโน้มน้ำสูงขึ้นอีกจากเดิม 30-40 เซนติเมตร ส่วนที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ก็เริ่มมีน้ำไหลมาสบทบในพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมหลากคาดว่าหากฝนตกอีกในช่วง 12-14 ธันวาคมนี้ อาจระบายได้ไม่ทันเพราะต้องใช้เวลากว่า 1 สัปดาห์กว่าจะระบายน้ำออกหมด

(5 ธ.ค. 2563) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่กระทบหนักที่สุด ขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชคาดว่าจะมีน้ำไหลลงมาท่วมค่อนข้างมากอาจใช้เวลากว่าสัปดาห์ที่จะระบายน้ำหมด ไม่ต่างจากอำเภอเมืองตรังที่ระดับน้ำสูงสุดมาถึงในเขตอำเภอเมืองแล้ว หลังจากนี้จะมีแนวโน้มสูงขึ้น 30-40 เซนติเมตร ตั้งแต่คืนนี้เตือนชาวตรังรับมือเร่งด่วน

ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังใน 6 จังหวัด 66 อำเภอ สำหรับเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา รับน้ำได้อีกกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งสองเขื่อนได้ลดการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบท้ายน้ำแล้ว ขณะที่อ่างฯ ขนาดกลางมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 95 ของความจุ จำนวน 3 แห่ง ที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะในช่วงหลังจากวันที่ 12-14 ธันวาคมนี้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สุราษฏร์ธานีลงไปจุดที่ยังระบายน้ำไม่หมดอาจเสี่ยงท่วมซ้ำเติมอีก

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์