นายกฯ ส่งร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ให้สภาฯ แล้ว

“ก้าวไกล” ชี้ นายกฯ อย่าซื้อเวลาด้วยประชามติ “ประธานฯ ชวน” ยืนยัน 17 พ.ย. นี้ ร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ เข้าสภาแน่นอน

นายกฯ เสนอร่าง พ.ร.บ.ประชามติต่อประธานรัฐสภาแล้ว

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (4 พ.ย.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถึงประธานรัฐสภา เพื่อให้นำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว

โดยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติ ทั้งกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อหาข้อยุติในประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

“ก้าวไกล” ย้ำ นายกฯ ต้องลาออก อย่าซื้อเวลาด้วยการเสนอร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในหนังสือเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถึงประธานรัฐสภาเพื่อให้นำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

ระบุว่า หากจะมองว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเริ่มดำเนินการแก้ปัญหา ด้วยการหาทางออกให้ประเทศ ก็ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่อีกด้านหนึ่ง นี่คือการเบี่ยงประเด็นและผ่อนปรนเพื่อลดแรงกระแทกของสังคมในขณะนี้ เพราะการทำประชามติโดยที่ยังมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี นั้นไร้ความชอบธรรม พร้อมย้ำว่าสิ่งแรกที่ต้องทำ คือ นายกรัฐมนตรีต้องลาออกทันที อย่าซื้อเวลาด้วยการอ้างว่าลงนามเพื่อผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. แล้ว

นอกจากนี้ โฆษกพรรคก้าวไกล เห็นว่า ควรใช้รัฐสภาเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จากบัญชีของพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร หากพรรคใดได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. มากที่สุด แม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ยอมยกมือให้รายชื่อจากบัญชีของพรรคนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ต้องใช้เสียงจากสมาชิกวุฒิสภา แต่การที่นายกรัฐมนตรีดึงดันจะทำประชามติแทนการลาออกถือเป็นการยื้อเวลาเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ประธานฯ ชวน ยัน ร่าง รธน.ฉบับไอลอว์ ถูกบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา 17 พ.ย.

ขณะที่ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวหลังจากเชิญประธานวุฒิสภา, รองประธานสภาผู้แทนราษฎร, วิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้าน ร่วมหารือถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์

โดยประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าร่างแก้ไขฉบับไอลอว์ ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ จึงเห็นควรบรรจุเป็นระเบียบวาระพิจารณา เป็นเรื่องเร่งด่วน ในวันที่ 17 พ.ย. ต่อจากการพิจารณาร่างแก้ไขอีก 6 ฉบับ ที่ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ และหากการพิจารณาในวันที่ 17 พ.ย. ไม่แล้วเสร็จ ก็จะพิจารณาต่อเนื่องในวันที่ 18 พ.ย.

สอดคล้องกับ วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ที่ชี้ว่า หากการลงมติรับหลักการในวันที่ 17 พ.ย. ไม่แล้วเสร็จ ก็จะต้องพิจารณาต่อเนื่องในวันที่ 18 พ.ย. ส่วนการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 จะใช้เวลาเท่าใด ระหว่าง 30 หรือ 45 วัน จะต้องมีการหารือร่วมกันในรายละเอียดอีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active