อบจ.เชียงใหม่ จัดสรรงบฯ ไฟป่าให้ชุมชนโดยตรง

ตั้งเป้า 1,000 แห่ง บริหารจัดการไฟ ลดพื้นที่เผาให้ได้ร้อยละ 25 หลังพบข้อมูลเชียงใหม่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน เกิน 70 วันต่อปี

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาล Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน มีการเสวนา เรื่อง “ปัญหาของฝุ่นควันpm2.5 และแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันในปี 2564″ โดยระดมความร่วมมือจากท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน สนับสนุน ลดฝุ่นจากทุกแหล่งกำเนิด

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงเสวนาว่า  ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เกินค่ามาตรฐาน มากกว่า 70 วันในหนึ่งปี

สำหรับปี 2564 ตั้งเป้าว่าจะลดจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่ไหม้ลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 25 จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมโครงสร้างการเผชิญเหตุ บูรณาการทั้งภาคชนบทและเมืองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนทุกภาคส่วน 

แฟ้มภาพ

ด้าน สมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ที่ผ่านมา มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด รวมแล้ว 500 เครื่อง และปีนี้จะเป็นปีแรก ที่ อบจ. จะอุดหนุนงบประมาณตรงไปให้กับชุมชนหมู่บ้าน 1,000 กว่าแห่ง คาดว่าจะช่วยให้การบริหารจัดการไฟภายในชุมชนดีขึ้น

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า  14 ปีที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันมีความซับซ้อน เพราะเป็นวิถีชีวิต พฤติกรรมของมนุษย์ ลำพังประชาชนหรือรัฐไม่สามารแก้ปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียวจะต้องร่วมมือกัน การจัดเทศกาล “ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน” คือ ความพยายามรวมทุกภาคส่วนเตรียมการตั้งแต่เนิ่น ๆ ตั้งรับในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การตามเข้าไปดับไฟ

แฟ้มภาพ

สำหรับ เทศกาล ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน จะมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนและนำเสนอเชิงวิชาการ หาแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควัน อาทิ การส่งเสริมเกษตรลดการเผา การปั่นจักรยานลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน นำเสนอนวัตกรรมป้องกันฝุ่น ฯลฯ โดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 5 เดือน ตั้งแต่ พ.ย. 2563 – เม.ย. 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จ.เชียงใหม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส