นศ.แม่โจ้ ประกาศยกเลิกทุกกิจกรรมละเมิดสิทธิ

ระบุ กิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย เป็นการบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการ ขัดหลักประชาธิปไตย หลังผลักดัน ANTI-SOTUS นาน 7 ปี

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ประกาศยกเลิกกิจกรรมที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยแถลงการณ์ระบุว่า องค์การนักศึกษาแม่โจ้ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธิของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศจุดยืนต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดการละเมิดสิทธิของนักศึกษาว่า ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงการละเมิดเสิทธิมนุษยชนเพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล

“เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นการบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการ ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย”

ทั้งนี้ เป็นมติที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย

ก่อนหน้านี้ (19 ต.ค.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศว่าขอยกเลิกกิจกรรมและระบบอันแสดงถึงอำนาจนิยมที่มีลักษณะไม่เป็นที่ยอมรับต่อนานาอารยชน ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

โดยประกาศยกเลิกระบบโซตัส (SOTUS) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกดขี่ลดทอนความเป็นมนุษย์อันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักประชาธิปไตยสากล ยกเลิกกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ยกเลิกการแจกเสื้อสิงห์ โดยผู้ที่เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคนมีสิทธิในการซื้อเสื้อสิงห์ได้ตามความประสงค์ โดยไม่มีพันธะเงื่อนไขแต่อย่างใด

รวมถึงยกเลิกการให้รุ่น โดยผู้ที่เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคนมีสถานะเป็นสิงห์ขาว โดยไม่มีพันธะเงื่อนไข ยกเลิกชมรมเชียร์ และยกเลิกฝ่ายปกครอง รวมทั้งขอต่อต้านการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะก่อรากฐานระบอบอำนาจนิยมและบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ ให้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติทั้งเชิงพฤตินัยและนิรนัย

ทั้งนี้ กิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการใช้อำนาจนิยม ได้เริ่มถูกตั้งคำถามและต่อต้านมากขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 โดยกลุ่มกิจกรรมที่รณรงค์และเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจุบัน คือ เครือข่ายปฏิรูปรับน้องประชุมเชียร์เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ANTI SOTUS) ที่พยายามเรียกร้องให้ยกเลิกการรับน้องแบบโซตัส โดยใช้หลัก 5 ประการ คือ ไม่ละเมิด  ไม่บังคับ มีความรับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีความเท่าเทียมกัน และรับน้องอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active