วันที่อยู่อาศัยโลก คนจนยังไม่มีบ้าน

เปิด 3 ข้อเรียกร้อง เครือข่ายสลัม 4 ภาค ถึงนายกฯ และสหประชาชาติ หวังความเป็นธรรมในการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัย

วันนี้ (5 ต.ค. 2563) คือ วันที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดไว้ ว่าให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกในเดือนตุลาคม เป็น วันที่อยู่อาศัยโลก หรือ World Habitat Day เพื่อให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่อยู่อาศัยโลกปีนี้ ตรงกับวันที่ 5 ต.ค. เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งมีสมาชิกจากทั่วประเทศได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกร้องให้เกิดความชอบธรรมในการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัย และพยายามสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความเดือดร้อน และช่วยกันแก้ปัญหาให้พวกเขา

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ประกอบไปด้วยสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายชุมชนคนเมืองผู้ได้รับผลกระทบจากรถไฟ คนจนเมืองที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด และคนเร่ร่อนไร้บ้านจากทั่วประเทศ รวมตัวกันเป็นขบวนคนจนเมือง ปักหลักบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงคมนาคม และหน้าองค์การสหประชาชาติ

การรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกปีนี้ ตัวแทนฯ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับแทน โดยข้อความระบุถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อสร้างหลักประกันในการเข้าถึงที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยของพวกเขา ใน 3 ด้านหลัก คือ

  1. ด้านการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนา รวมถึงให้มีการแบ่งปันที่ดินสำหรับที่ดินของรัฐ และนำนโยบายโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดินมาใช้รับรองสิทธิ
  2. ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ให้เพิ่มประเภทสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินการที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคง ต้องสนับสนุนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และสนับสนุนให้เกิดระบบบำนาญแห่งชาติ
  3. ด้านสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็น และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ให้ภาครัฐหยุดละเมิดสิทธิและหยุดคุกคามประชาชน และต้องสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ในหนังสือที่ยื่นถึงหน่วยงานต่าง ๆ เครือข่ายสลัม 4 ภาค ระบุว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานและรัฐบาลไทย ได้ผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กระทรวงคมนาคมกำลังเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่กรุงเทพฯ – หัวหิน, โครงการรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่, โครงการรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา – หนองคาย, โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน รวมไปถึงโครงการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่การรถไฟฯ เช่น โครงการพัฒนาย่านพหลโยธิน ย่านบางซื่อ กม.11 โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์ และการพัฒนาสถานีแม่น้ำ ย่านถนนพระราม 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30,000 ครอบครัว ที่ต้องถูกไล่รื้อ โดยไม่มีกระบวนการในการปรึกษาหารือและไม่ให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเหล่านี้

และที่สำคัญยังไม่มีมาตรการใด ๆ ที่ชัดเจนจากกระทรวงคมนาคม ที่จะรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหา

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

วันที่อยู่อาศัยโลกปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้เลือกคำขวัญ Housing for All: A Better Urban Future เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ และมั่นคงสำหรับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนจน และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเมืองในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้