ชู 6 ข้อเรียกร้องแก้ฝุ่นควัน

สภาลมหายใจภาคเหนือ และเครือข่ายผลักดันการแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ เรียกร้องนายกฯ เร่งรัดแผนแก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าปี 64

สภาลมหายใจภาคเหนือ และเครือข่ายผลักดันการแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ แถลงข่าวผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ต่อข้อกังวลมาตรการการแก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ซึ่งจะประกาศใช้แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พร้อมเปิดผนึกข้อเรียกร้องต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดข้อเรียกร้องทั้ง 6 ข้อดังนี้

1. ความคืบหน้า การแก้ไข แผนปฏิบัติการฉบับใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ยกระดับการแก้ปัญหา จึงขอให้เร่งรัดประกาศแผนแนวทางมาตรการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์มลพิษฝุ่นควัน ประจำปี 2564 ให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

2. ปัญหามลพิษฝุ่นควัน PM2.5 ไม่ใช่แค่พิบัติภัยหรือการดับไฟในป่าเท่านั้น หากมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์อย่างกว้างขวาง ในเมืองและชนบท มีลักษณะขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม (conflict of interest)
มาตรการที่ดำเนินการจะต้องไม่สร้างควมขัดแย้งระหว่างกลุ่ม มีแนวทางรองรับเรื่องดังกล่าว

3. ใช้กระบวนทัศน์ใหม่ว่า มลพิษฝุ่นควัน PM2.5 นั้นเป็นผลพวงของกิจกรรมและการผลิตของสังคมมนุษย์ มิใช่แค่พิบัติภัยไฟป่าและไฟถูกจุดขึ้นมา การจะแก้ปัญหาจึงไม่สามารถบังคับห้ามเกิดไฟอย่างเด็ดขาด (zero burning) อย่างที่เคยใช้ในอดีต โดยเสนอกระบวนทัศน์ใหม่เน้นแนวทาง การบริหารจัดการไฟ (fire management) ใช้ไฟโดยเร่งรัดให้มีการจัดทำแผนจัดการไฟในระดับตำบลร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนฤดูแล้ง ควบคู่มาตรการลด PM2.5 จากแหล่งอื่น ๆ

4. ระดมทรัพยากรตั้งแต่ต้นฤดูเพื่อการป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจตรา และร่วมบริหารจัดการไฟระหว่างประชาชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่น และระดมทรัพยากรให้พร้อมตั้งแต่ต้นฤดู

5. ขอให้เร่งรัดงบประมาณ จัดการระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโอนภารกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)

6. พิจารณาลดฝุ่น PM2.5 จากทุกแหล่งไม่เฉพาะภาคเกษตรเท่านั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส