ชลประทาน ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว จ.ลำปาง

หลัง น้ำในอ่างฯ เพิ่มจากฝนตกหนัก “ซินลากู” ไหลล้นข้ามทำนบดิน ชาวบ้านกังวลจะเกิดอันตราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ เร่งระบายน้ำ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดฝนตกหนักจังหวัดลำปาง ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว บ้านแม่เฮียว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในปริมาณมาก จนไหลล้นข้ามทำนบดิน ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าจะเป็นอันตรายทำให้ทำนบดินเสียหายได้

‘ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล’ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภายหลังทราบเหตุ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว กลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว ในเบื้องต้นสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ส่งรถขุดตักแบ็คโฮเข้าไปขุดลอกวัชพืชและเศษไม้ออกจากร่องชักน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้สะดวก เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามทำนบดิน โดยจะดำเนินการร่วมกับประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 ส.ค. 2563

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสร้างเสร็จเมื่อปี 2527 ตัวทำนบดินยาว 88 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 16 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1.10 ล้านลูกบาศก์เมตร มีทางระบายน้ำล้นสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วินาที ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อบำรุง ดูแลรักษา

โดยช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จากอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน ได้มากถึง 232 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในปริมาณมาก แต่เนื่องจากบริเวณร่องชักน้ำของทางระบายน้ำล้น มีวัชพืชและเศษไม้อยู่เป็นจำนวนมากจนกีดขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้สะดวก ทำให้น้ำไหลล้นข้ามทำนบดินและกัดเซาะด้านท้ายทำนบดินเป็นหลุมลึกตลอดแนว

จากการตรวจสอบทำนบดิน พบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถเก็บกักน้ำได้ตามปกติ แต่จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำไหลข้ามทำนบดินอีก เนื่องจากจะทำให้เกิดการกัดเซาะจนทำนบดินพังเสียหายได้ ในส่วนของการซ่อมแซม ได้ชี้แจงให้ทางผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว เทศบาลตำบลวังเหนือ และกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทราบแล้วว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้กรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลวังเหนือแล้ว กรณีนี้ การดำเนินการซ่อมแซมจึงมีเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ โดยกรมชลประทานจะให้คำแนะนำรูปแบบและวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมต่อไป

Author

Alternative Text
Author

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์