สุขภาพคนไทย ฝากให้พรรคไหนช่วยดูแล?

คู่มือประชาชนด้านนโยบายสาธารณสุข
จากเวทีดีเบต “รู้ทันก่อนโหวต นโยบายสาธารณสุขที่ประชาชนต้องการ”

นโยบายด้านสาธารณสุข ที่มีผลต่อระบบสุขภาพของคนทั้งประเทศ กลายเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ข้างหน้า และเป็นนโยบายที่ภาคประชาชนคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

เวทีดีเบตเจาะลึกนโยบายสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากสื่อ 5 สำนัก คือ The Active (Thai PBS), H focus, The Better, TODAY และ คมชัดลึก “รู้ทันก่อนโหวต นโยบายสาธารณสุขที่ประชาชนต้องการ” เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 ได้นำมาสู่การจัดทำ “คู่มือประชาชนด้านนโยบายสาธารณสุข” สำหรับการ #เลือกตั้ง66 ที่เปิดเผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของแต่ละพรรคที่จะขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ร่วมเวที เกิดเป็นพันธสัญญาด้านสาธารณสุข ระหว่างประชาชน กับ พรรคการเมือง

The Active ชวนดู 3 นโยบายสาธารณสุขจาก 10 พรรคการเมือง ที่แต่ละพรรคได้จัดอันดับความสำคัญบนเวทีดีเบต และนโยบายที่ตอบจากรับข้อเสนอภาคประชาชนเป็นสัญญาประชาคมว่าจะทำ

พรรคภูมิใจไทย

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. 30 บาทรักษาทุกที่ และรักษาถึงบ้าน
 2. ตั้งเครือข่ายโรงพยาบาล สธ. และ เอกชนใน กทม. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพคนกรุง
 3. ให้ทุกสิทธิใช้ระบบร่วมกันผ่าน สปสช.

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ปรับสิทธิประโยชน์ให้เท่ากันทุก 3 กองทุน
 • สปสช. เจรจากองทุนประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ตาม ม.9 และ ม.10 พ.ร.บ.สปสช.

พรรคชาติพัฒนากล้า

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. สร้างระบบเวชระเบียน Online แก้กฎหมายให้เชื่อมกันข้ามสังกัด รพ.ไร้รอยต่อ
 2. กระจายอำนาจให้ รพ.สต. อยู่กับ อปท.
 3. ให้ทุนปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ 70 ขึ้นไป และผู้พิการ หลังละ 50,000บาท

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ปรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้เท่าบัตรทอง
 • สนับสนุนให้ชุมชนเป็น Care Giver และมีส่วนในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย (Rehab)
 • เพิ่มวันลาคลอด 180 วัน ฝากครรภ์ 0-6 ปี 2,000 บาท/ราย/เดือน

พรรคชาติไทยพัฒนา

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท อัปเกรดสุขภาพ
 2. เพิ่มจำนวนการเกิด ให้ค่าคลอดบุตร 5,000 บาทให้เงินดูแล 10,000 บาท/เดือน กับเด็กเกิดใหม่ สร้างศูนย์เด็กเล็กครบทุกชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างงาน สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 3. เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เสนอให้นำพวงเครื่องปรุงออกจากสถานศึกษา เพื่อลดการบริโภค เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้เท่าบัตรทอง
 • เพิ่มสิทธิการดูแลอาชีพอิสระ เช่น ไรเดอร์

พรรครวมไทยสร้างชาติ

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. ทุกเขตและอำเภอให้มี 1 โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคมรักษาฟรีทุกสิทธิ
 2. เพิ่มขีดความสามารถ รพ.ชุมชน ในชนบท

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ปรับสิทธิประโยชน์ให้ใกล้เคียงกันในแต่ละกองทุน

พรรคเสรีรวมไทย

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. ลดความเหลื่อมล้ำผ่านการเลือกสิทธิการรักษาได้ อัปเกรดสิทธิประกันสังคมให้ดีขึ้น
 2. เพิ่มสิทธิการรักษาเพิ่มเติมเรื่องการแปลงเพศ รวมทั้งการเทคฮอร์โมน

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • เพิ่มสิทธิประกันสังคม และรวมกับบัตรทอง
 • เพิ่มบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมายให้เข้าถึงมากขึ้น
 • เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์

พรรคประชาธิปัตย์

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. บัตรประชาชนบัตรเดียวรักษาทุกที่ รวมไปถึง รพ.เอกชน
 2. กระจายอำนาจให้ รพ.เป็นองค์การมหาชน

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ให้ผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิรักษาบัตรทองได้
 • ปรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ให้เท่ากับสิทธิอื่น ๆ

พรรคเพื่อไทย

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
 2. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผ่านการฉีดวัคซีน เช่น ขยายการฉีดวัคซีน HPV ให้เด็กอายุ 9-11 ปี และคนที่ไม่เคยติด HPV
 3. มีโรงพยาบาลทุกเขตใน กทม. สร้างสถานชีวาภิบาลดูแลผู้สูงอายุ

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ให้ สปสช. เป็นบริษัทประกันของรัฐขนาดใหญ่ และให้ทุกกองทุนสุขภาพมาซื้อประกันจาก สปสช. ทำให้เกิดมาตรฐานการรักษามาตรฐานเดียว หรือ 1 มาตรฐาน 1 บริษัทประกันสุขภาพ
 • เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ปรับค่าตอบแทน

พรรคก้าวไกล

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. ลงทุนด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพง่ายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 2. ลดการกระจุกตัวของผู้ป่วยใน รพ.ผ่านระบบ Telemedicine
 3. ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนให้ทุกคนมีสิทธิบัตรเป็นพื้นฐาน เพิ่มสิทธิการเบิกจ่ายเทคโนโลยีการรักษาใหม่ โดยการเพิ่มค่าความคุ้มค่า (ICER) ให้เท่ากับ 1 GDP

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ปรับสิทธิประโยชน์ให้เท่ากัน โดยมีบัตรทองเป็นพื้นฐาน
 • ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลสิทธิข้าราชการแทนกรมบัญชีกลาง
 • ผลิตแพทย์เพิ่ม ลดการลาออก ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตแพทย์
 • เพิ่มการตรวจคัดกรองของคนวัยทำงาน ไม่ผลักภาระให้นายจ้าง
 • ออกกฎหมาย PRTR คุมอุตสาหกรรมกระทบสุขภาพ
 • ดูแลสุขภาพผู้หญิง ผ้าอนามัยฟรี ตรวงเต้านม วัคซีนมะเร็งปากมดลูกทุกปี เงินเลี้ยงดูบุตร ศูนย์เด็กเล็ก เพิ่มวันลาคลอด เพิ่มการจัดหาวัคซีนในระยะยาว ไม่ให้วัคซีนขาด เช่น วัคซีน HPV
 • ขยายสิทธิฉุกเฉิน
ไทยสร้างไทย

พรรคไทยสร้างไทย

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. เพิ่มคุณภาพบัตรทอง เป็นบัตรทองพลัส ใช้เทคโนโลยี AI และ Telemedicine
 2. สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน
 3. เพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ในต่างจังหวัด

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุนแต่ให้ทุกคนมีสิทธิ
 • บัตรทองเป็นฐาน
 • ยืนยัน Medical Hub ไม่แย่งทรัพยากรรัฐ ไม่เพิ่มความเหลื่อมล้ำ
 • สนับสนุนเงินให้กับหญิงตั้งครรภ์

พรรคพลังประชารัฐ

3 นโยบายสำคัญที่จะทำเมื่อเป็นรัฐบาล

 1. ปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี Health Link เชื่อมข้อมูลสุขภาพ รักษาทั่วไทย
 2. สนับสนุนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปท้องถิ่นยกระดับ รพ.สต.ให้เท่ากับโรงพยาบาลในเมือง
 3. พาหมอไปหาถึงบ้าน เอายาไปส่งถึงบ้าน พร้อมระบบ Telemedicine, Telepharmacy

นโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนที่จะบรรจุในนโยบายพรรค

 • ไม่รวม 3 กองทุน แต่ปรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้เท่าบัตรทอง
 • สนับสนุนเงินสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ
 • เพิ่มจำนวน Care Giver หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ชมย้อนหลัง ดีเบตนโยบายสาธารณสุขที่คนไทยต้องการ | 3 พ.ค. 66

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active