“กทม. จะต้องต่อสู้เพื่อกระจายอำนาจ ไม่ให้โครงการของรัฐส่งผลกระทบกับคนจนเมือง”

‘สุนี ไชยรส’ จากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ

“กทม. จะต้องต่อสู้เพื่อกระจายอำนาจ ต้องไม่ให้โครงการของรัฐบาลส่งผลกระทบกับคนจนเมือง… ผู้ว่าฯ กทม. จะต้องกล้าหาญแสดงจุดยืนท้าทายกับอำนาจส่วนกลาง และก้าวออกมานอกกรอบ”

สุนี ไชยรส จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุว่า กทม. จะต้องต่อสู้เพื่อกระจายอำนาจ โดย กทม. เป็นองค์กรที่สามารถที่จะท้าทายการกระจายอำนาจจากส่วนกลางได้ ต่างจากองค์กรขนาดเล็ก อย่าง เทศบาล หรือ อบต. ที่ไม่สามารถทำได้

นโยบายที่ผู้ว่าฯ กทม. ต้องทำ 2 หลักใหญ่ คือ 1. จะต้องไม่ให้โครงการของรัฐบาลส่งกระทบกับคนจนเมือง ซึ่งเป็นผู้คนมากมาย กทม. มีอำนาจที่จะปฏิเสธโครงการของรัฐ แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ได้ช่วย 2. กล้ากระโดด ออกมานอกกรอบหรือไม่ ทั้งเด็ก ผู้หญิง คนจนเมือง กทม. กล้าออกนอกระเบียบที่เขียนไว้หรือไม่ เพราะ กทม. มีศักยภาพที่ท้าทายทำเรื่องนอกกรอบ ผู้ว่าฯ กทม. ควรจะกล้าหาญออกมาแสดงจุดยืนท้าทายกับอำนาจส่วนกลางได้ด้วย และก้าวออกมานอกกรอบด้วย

กทม. กระจายอำนาจ

อีกเสียงสะท้อนจากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ โดย “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององค์กร เครือข่ายภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่กลุ่มต่าง ๆ กว่า 70 องค์กร ที่ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้กำหนดทิศทางผู้ว่าฯ กทม. ด้วยการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองจากการรวบรวมเสียงของประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active