วิ่งเปลี่ยนเมือง : ธนวัฒน์ คันธทรัพย์

Active Talk( 1 ก.ย. 2565)

“ในฐานะมนุษย์เงินเดือน ถ้าผมไม่ได้วิ่งเลย ผมจะไม่อินกับปัญหา ถ้าอยากเปลี่ยนเมือง ลองเดินดูก่อน คุณจะรู้ว่าฟุตบาทเป็นยังไง ไฟสว่างไหม จะเห็นว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น แล้วสะท้อนเรื่องที่เราเจอกลับไปที่สังคม ว่าเมืองเราต้องพัฒนาไปอย่างไร…”

.

ธนวัฒน์ คันธทรัพย์ |แอดมินเพจ ผู้ใหญ่บ้านผานกกก

ชม #ActiveTalk วิ่งเปลี่ยนเมือง ย้อนหลังที่

https://theactive.net/video/social-movement-20220901/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วราพร อัมภารัตน์