วิ่งเปลี่ยนเมือง : กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ

Active Talk( 1 ก.ย. 2565)

“การวิ่งมันไม่ใช่แค่การวิ่ง แต่ คือ การที่เราได้ Contribute อะไรบางอย่างให้สังคม

เจอร้านไหนขายไม่ดี เราวิ่งผ่านไปก็ช่วยเอาลงเพจ แถมได้เพื่อนมาอีกคนด้วย เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เราพอจะทำได้จากการวิ่ง

.

กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ |แอดมินเพจ หลักสี่การวิ่ง

.

ชม #ActiveTalk วิ่งเปลี่ยนเมือง ย้อนหลังที่

https://theactive.net/video/social-movement-20220901/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วราพร อัมภารัตน์