ก่อนหมดอายุสภาฯ ปลดล็อกท้องถิ่น ไปได้แค่ไหน ? : ผศ.วสันต์ เหลืองประภัสร์

Active Talk( 24 พ.ย. 2565)

“การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ไม่ได้หมายถึง การลดบทบาทคนหนึ่ง แล้วเพิ่มบทบาทคนใหม่ หรือแบ่งเขาแบ่งเรา แต่คือการยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินไทย เพราะ โครงสร้างรวมศูนย์ที่ขาดเอกภาพพิสูจน์แล้วว่ามีปัญหา เราต้องการกลไกที่ฉับไว อยากให้พูดถึงเรื่องนี้มากๆ เพื่อที่จะตระหนักร่วมกัน”

.

ผศ.วสันต์ เหลืองประภัสร์ |คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

📌ชม #ActiveTalk ย้อนหลังที่ https://theactive.net/video/politics-20221124-4/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์