บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ? :สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Active talk (18 ส.ค.65)

ต้องแก้รัฐธรรมนูญ และกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร ชุมชน-จังหวัด ต้องมีอำนาจในการบริหารจัดการ มองการพัฒนา สมดุล ยั่งยืน ตอบโจทย์คนในชุมชนไหม?
เราจะมองเรื่องเหมืองแร่ แยกจากการพัฒนาภาพใหญ่ไม่ได้
.
สุภาภรณ์ มาลัยลอย” |ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ชม บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ย้อนหลังที่

บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้