“วัคซีน” ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของ “โควิด-19”

วัคซีนโควิด-19 ไวรัสกลายพันธุ์ ภูมิคุ้มกันหมู่ และโรคอุบัติใหม่ 4 โจทย์หินที่ต้องฝ่าไปพร้อม ๆ กับการปรับตัวใต้จักรวาลโควิด-19