มนุษย์เงินเดือน “แม่ลูกอ่อน” เหนื่อยมากแม่

ไหวไหม “แม่” งานก็ต้องทำ ลูกก็ต้องเลี้ยง ในยุคที่เด็กเกิดใหม่น้อยลง รัฐบาลอยากให้ประชาชนมีลูกมากขึ้น

.

The Active ชวนฟังเสียงสะท้อน “มนุษย์เงินเดือน” ที่เป็น “มนุษย์แม่” ว่าการทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยยากแค่ไหน ? พร้อมข้อเสนอว่าน่าจะทำอย่างไร โน้มน้าวให้คนรุ่นใหม่สนใจมีลูกมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา