Public Forum: มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง

(22 มิ.ย. 64) 3 เดือนผ่านไปแล้ว หากการระบาดระลอกใหม่ยังลากยาว ชะตากรรมคนจนเมืองจะเป็นอย่างไร
.
ร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทบาทหน้าที่การควบคุมการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ลุกลาม ทั้งในชุมชนแออัด ตลาด แคมป์ก่อสร้าง และโรงงาน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันหากสถานการณ์ระบาดลากยาว ชะตากรรมของ “คนจนเมือง” จากเรื่องสุขภาพถึงปัญหาปากท้องจะเป็นอย่างไร
.
ผู้ร่วมเสวนา
• สมชัย จิตสุชน | ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
• ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง​สาธารณสุข (สธ.)
• รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ | ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป
• วรรณา แก้วชาติ | ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ | ผู้อำนวยงานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
• ณาตยา แวววีรคุปต์ | ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นโยบายแบบไหน ? ช่วยเด็กไม่หลุดระบบการศึกษา
“เด็กบนถนน” ดิ้นรนให้ได้เรียน
เปราะบาง ล่องหน: ความไร้ตัวตนของแรงงานข้ามชาติในโควิด-19
เขย่าโครงสร้าง “ศบค. – กทม.” สัญญาณวิกฤต ต้องกระจายอำนาจ ช่วยคนจนเมือง หยุดคลัสเตอร์ “มหานคร”
อัลบั้มภาพ “คนไร้บ้าน” ปากท้อง และวัคซีนโควิด-19

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active