เมืองสร้างสรรค์

“พื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนเมืองคืออะไร” คำถามของคนรุ่นใหม่สะท้อนให้ (ว่าที่) ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ได้มีการมองภาพไปในทางเดียวกันก็จะทำให้เกิดการร่วมพัฒนา เมืองสร้างสรรค์ ที่เหมาะกับผู้คนในชุมชนเมือง

.

“เมืองสร้างสรรค์” ในเวที “Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” ได้ตั้งคำถามถึง (ว่าที่) ผู้ว่าฯ กทม. คิดถึงการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันเมืองกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่ระดับโลกได้อย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา